Bender ne demek?

 """Bender"", İngilizce'de genellikle iki farklı anlamda kullanılan bir kelimedir.


1. İngilizce'deki ilk anlamı, bir kişinin alkol veya uyuşturucu madde kullanımında aşırıya kaçarak kontrolünü kaybettiği yoğun dönemleri tanımlar. Bu durum genellikle belirli bir süre boyunca yoğun bir şekilde devam eder. Yani, ""bender"" kelimesi aşırı miktarda alkol veya uyuşturucu kullanma süreçlerini ifade eder. Bir cümle içindeki kullanımı şu şekilde olabilir: ""After his girlfriend broke up with him, he went on a three-day bender."" (Kız arkadaşı onunla ayrıldıktan sonra, üç gün boyunca kendini alkol ve uyuşturucuya verdi.)


2. İkinci anlamı, teknik bir terim olan Bender, genellikle metal veya başka bir malzemeyi bükme eylemini, ya da bu işlemi gerçekleştiren bir aleti ifade eder. Örneğin bir boru bükme aletine ""bender"" denilebilir. Bu kullanımı bazen inşaatçılar, mühendisler ve diğer teknik işlerle uğraşan insanlar ağızdan ağıza kullanır. Bir cümle içindeki kullanımı şu şekilde olabilir: ""The mechanic used a bender to shape the pipe."" (Tamirci, boruyu şekillendirmek için bir bender kullandı.)


Lütfen belirtin, Türkçeleştirilmiş haliyle ""bender"" kelimesinin bu anlamları ifade eden bir karşılığı yoktur. Ancak İngilizce'deki kullanımını anladığınızda Türkçedeki buna en yakın ifadeleri bulabilirsiniz. Örneğin; ilk anlamı için ""aşırı alkol veya uyuşturucu kullanma"" ve ikinci anlamı için ""bükme aracı"" gibi."

"Tabii ki, bu işlemi gerçekleştirebilirim.

1) Flag (Bender) in English:
""Every country has its own flag."" 
(""Her ülkenin kendine ait bir benderi vardır."")

2) Sometimes, people may use banner (Bender) in English too:
""The troops marched behind the banner."" 
(""Askerler benderin arkasında yürüdüler."")

3) Ensign (Bender) is another word in English, used especially in a naval context:
""The ship flies the British ensign.""
(""Gemi İngiliz benderini taşıyor."")

4) People also use standard (Bender) in English:
""The king rode out in front of his standard."" 
(""Kral, benderinin önünde at sürdü."")

5) Another word is pennant (Bender), especially used in sports:
""Our team won the pennant this year."" 
(""Takımımız bu yıl benderi kazandı."")"

Yorumlar