Bending moment ne demek?

 """Bending moment"" Türkçeye ""eğilme momenti"" olarak çevrilir. 


Eğilme momenti, yapısal bir elemanın, genellikle bir kirişin eğilmeye maruz kaldığı içsel bir etkidir. Yüklerin kirişi veya benzeri bir yapıyı bükme eğilimi, bu eğilme momentinin oluşmasında rol oynar.


Kişi bu sonucu belirlerken, elemanın herhangi bir kesitinde moment hesaplaması yapar. Moment değeri, elemanda eğilme nedeniyle oluşan gerginlikleri ve sıkışmaları belirlemek için kullanılır.


Eğilme momenti, aynı zamanda mühendisler ve mimarlar için de önemli bir kavramdır çünkü bu, yapının ne kadar büyük bir yükü destekleyebileceğini ve hangi noktada yapısal başarısızlığa uğrayabileceğini belirler."

"""Bending moment"" terimi genellikle mühendislikle ilgili. İşte, bu terimi bazı örneklerde ne şekilde kullanabileceğinizi gösteren beş farklı İngilizce cümle:

1. ""The bending moment at the fixed end of the beam is equal to the reaction force multiplied by the length of the beam."" (Kirişin sabit ucu boyunca eğilme momenti, tepki gücü ile kirişin uzunluğu çarpımına eşittir.)
2. ""In structural engineering, a bending moment is the reaction induced in a structural element when an external force or moment is applied to the element causing the element to bend."" (Yapı mühendisliğinde, bir eğilme momenti, bir dış kuvvet veya momentin bir elemana uygulanması sonucu bu elemanda meydana gelen tepkidir ve bu elementi eğer.)
3. ""I calculated the bending moment in order to determine the required strength of the material."" (Malzemenin gereken mukavemetini belirlemek için eğilme momentini hesapladım.)
4. ""The bending moment diagram will help us understand how the forces are distributed along the beam."" (Eğilme momenti diyagramı, kuvvetlerin kiriş boyunca nasıl dağıtıldığını anlamamıza yardımcı olacaktır.)
5. ""If the bending moment is too high, the structure could fail."" (Eğilme momenti çok yüksekse, yapı başarısız olabilir.)"

Yorumlar