beneath ne demek ?

 """Beneath"" İngilizcede, ""altında"" ya da ""aşağıda"" anlamına geliyor. Türkçeye genellikle bu şekilde çevrilir. Ancak, kullanıldığı bağlama ve cümleye göre çeşitli anlamlar ve kullanımları da vardır.


1. ""Beneath"" kelimesi en çok fiziksel bir konumu ifade eder. Örneğin: ""The cat is sleeping beneath the table."" (Kedi, masanın altında uyuyor.) Burada ""beneath"" kelimesi kedinin masanın altında olduğunu belirtir.


2. ""Beneath"" bir kişinin bir durumu veya durumu ifade etmek için de kullanılır. Bu genellikle bir şeyin veya birinin bir başkasına göre düşük olduğunu veya daha az öneme sahip olduğunu gösterir. Örneğin: ""That kind of behavior is beneath you."" (Böyle bir davranış senin seviyene yakışmıyor.) Bu örnekte ""beneath"" kelimesi kişinin davranışının onun karakterinin altında olduğunu ifade eder.


3. Ayrıca, bir şeyin altında veya daha derinde olan başka bir şeyi ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin: ""Beneath her cheerful exterior, she was feeling very sad."" (Neşeli dış görünüşünün altında çok üzgündü.) Bu kullanım, genellikle hisler veya kişisel durumlarla ilgili olarak, bir kişinin dış görünüşünü veya belirgin durumunu aşan daha derin veya gizli bir gerçekliği ifade eder."

"Tabii, ""beneath"" kelimesi ingilizcede ""altında"" anlamına gelir. İşte ""beneath"" kelimesini içeren bazı örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

1) The cat hid beneath the sofa. - Kedi kanepe altına saklandı.
2) They found an ancient city beneath the ground. - Onlar yerin altında eski bir şehir buldular.
3) The painting hung beneath the mirror. - Resim aynanın altında asılıydı.
4) She wore a sweater beneath her coat. - Onun ceketinin altında bir kazak giyiyordu.
5) He could feel the ground shaking beneath his feet. - Ayaklarının altında toprağın titrediğini hissediyordu."

Yorumlar