beneficently ne demek ?

 """Beneficently"" İngilizce bir kelime olup Türkçeye ""hayırsever bir şekilde"" veya ""iyiliksever bir şekilde"" olarak çevrilebilir. Genellikle birisinin, özellikle ihtiyaç sahibi insanlara veya sosyal işlere yardım için paranın veya diğer kaynakların kullanılmasına atıfta bulunur.


""Beneficently"" kelimesi, genellikle bir kişinin eylemlerinin cömert, iyilik dolu veya yarar sağlayacağını ifade etmek için kullanılır. Bu kelime genellikle ahlaki değerler veya etiketle eş anlamlıdır.


Örneğin: ""He acted beneficently by donating a large sum to the orphanage."" (O, yetimhaneye büyük bir miktar bağış yaparak hayırsever bir şekilde hareket etti.) Burada, ""beneficently"" kelimesi, kişinin cömert ve iyi niyetli bir eylemde bulunduğunu anlatır. 


Bir başka örnek ise, ""The wealthy woman beneficently funded the building of the new school."" (Zengin kadın, yeni okulun inşasını hayırsever bir şekilde finanse etti.) Burada da kelime, kadının cömert, fayda sağlayan ve bilhassa toplum için iyi bir eylemde bulunduğunu açıklar."

"Tabii ki, ""beneficently"" kelimesi İngilizcede ""cömert bir şekilde"" veya ""iyiliksever bir şekilde"" anlamına gelir. İşte bazı örnek cümleler:

1) ""He beneficently donated all his wealth to the poor.""

Türkçe çevirisi: ""Bütün servetini cömert bir şekilde fakirlere bağışladı.""

2) ""She always acts beneficently towards those in need.""

Türkçe çevirisi: ""Her zaman ihtiyaç sahiplerine karşı iyiliksever bir şekilde davranır.""

3) ""The king ruled his kingdom beneficently.""

Türkçe çevirisi: ""Kral, krallığını cömert bir şekilde yönetti.""

4) ""The foundation beneficently supports a number of charitable causes.""

Türkçe çevirisi: ""Vakıf, bir dizi hayırsever nedeni cömert bir şekilde destekliyor.""

5) ""Beneficently, he shared his food with the homeless man.""

Türkçe çevirisi: ""Cömert bir şekilde, yiyeceğini evsiz adamla paylaştı."""

Yorumlar