beneficial owner ne demek ?

 """Beneficial owner"" Türkçeye ""faydalı sahip"" veya ""yatırımcı"" olarak çevrilebilir. Bu terimin anlamı ve kullanımı genellikle hukuk ve finans alanlarında yoğunlaşır.


Kullanımı detaylandırırsak:


Hukuki anlamda, ""beneficial owner"", bir varlığın yasal sahibi olmayan ancak bu varlığın mali ya da ekonomik haklarına sahip olan kişiyi veya kurumu ifade ediyor. Bu durum genellikle güven ilişkileri veya ortaklık anlaşmaları gibi durumlarda ortaya çıkar. Örneğin bir taşınmaz mülk, bir kişi veya kurum adına tescil edilmiş olabilir, ancak mülkiyet hakları ve mali faydalar ""beneficial owner"" yani ""faydalı sahip""e aittir.


Finansal anlamda ise, ""beneficial owner"" ya da ""yatırımcı"", hisse senetleri veya diğer menkul kıymetlerin yasal sahibi olmayan fakat bu varlıklar üzerinde eşdeğer haklara (örneğin oy verme veya satma hakları) sahip olan kişiyi veya kurumu ifade eder. Bu durum, genellikle aracılar veya yatırım fonları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan yatırımlarda görülür. Örneğin, bir yatırım fonu sizin adınıza hisseler satın alabilir, ancak söz konusu hisseler üzerindeki yatırım getirileri ve diğer haklar sizin, yani ""beneficial owner"" yani ""faydalı sahip""e aittir."

"1) Beneficial Owner - ""Actual Owner""
Örnek cümle: The actual owner of the company remains anonymous, but all indications point to Mr. Green.

2) Beneficial Owner - ""Underlying Owner""
Örnek cümle: Though he owns the company on paper, the underlying owner is actually the one making the final decisions.

3) Beneficial Owner - ""True Owner""
Örnek cümle: The true owner of the property is an overseas investor, despite the local resident listed on the paperwork. 

4) Beneficial Owner - ""Effective Owner""
Örnek cümle: According to our records, the effective owner of this asset is a retired school teacher, not a business mogul.

5) Beneficial Owner - ""Real Owner""
Örnek cümle: His name may not be on the contract, but he's seen as the real owner given his control over the operations."

Yorumlar