beneficial ownership ne demek ?

 """Beneficial ownership"" İngilizce bir terimdir ve Türkçeye ""faydalı sahiplik"" veya ""gerçek sahiplik"" olarak çevrilebilir. Bu terim genellikle finans ve hukuk dünyasında yaygın olarak kullanılır.


""Beneficial ownership"" terimi, bir varlığın veya mülkün yasal haklarının resmi veya hukuki sahibinden ayrı olduğu durumlar için kullanılır. Yani, ""beneficial owner"" (faydalı sahip veya gerçek sahip), varlığı faydaları için kullanan veya kontrol eden kişi veya kuruluşları ifade eder.


Örneğin, bir şirket hisselerinin yasal sahibi bir broker olabilir, ancak gerçekten bu hisselerden faydalanan ve üzerinde etkili kontrolü olan kişi veya kuruluş, bu terimle tanımlanan ""beneficial owner"" dur.


Ayrıca bankacılık ve finans sektöründe, özellikle para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanını önleme yasalarıyla bağlantılı olarak, beneficial ownership terimi önemlidir. Pek çok yasal düzenleme, şirketlerin beneficial ownerlarının kim olduğunu belirlemeyi ve bildirmeyi zorunlu tutar. Bu, yasa dışı faaliyetlerin gizlenmesinin önüne geçmeye yardımcı olur."

"Tabii ki, ""beneficial ownership"" terimini İngilizce'de birkaç farklı şekilde çevrilebilir ve bazen terim doğrudan anlaşılamaz, bu yüzden onu belirli bir bağlamda kullanmak önemlidir.

1. Beneficial Ownership: Bu, belirli bir varlığın yararların hakkına sahip olmayı ifade eder. 
Örnek cümle: ""Even though the business is in my dad's name, I am the one who has the beneficial ownership.""

2. Economical Ownership: Bu, bir kişinin bir varlıktan olduğu kadar çok yararlanabileceğini ifade eder.
Örnek cümle: ""The economical ownership of the stocks was transferred to the daughter.""

3. Advantage Ownership: Bu, bir varlığı kontrol etme ve ondan yararlanma yetkisini ifade eder.
Örnek cümle: ""He retained the advantage ownership of the property after the divorce.""

4. Profit Ownership: Varlıktan kazanç elde etme yetkisini ifade eder.
Örnek cümle: ""With the profit ownership of the company, she was able to secure a solid income.""

5. Interest Ownership: Bu, bir kişinin bir varlık üzerindeki yararlı mülkiyet çıkarını ifade eder.
Örnek cümle: ""He held interest ownership in the apartment building on Main Street.""

Bu çevirilerin her biri, ""beneficial ownership"" kavramına yalnızca belirli bir boyutu ışık tutar. Doğru çeviriyi seçmek genellikle kesin bağlamla belirlenir, bu nedenle belirli bir durum söz konusu olduğunda belki daha fazla rehberlik sağlayabilirim."

Yorumlar