Benefit-cost analysis ne demek?

 """Benefit-cost analysis"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""fayda-maliyet analizi""dir.


Fayda-maliyet analizi, bir işletme veya organizasyonun bir proje veya kararın toplam faydalarını ve maliyetlerini karşılaştırmak için kullandığı fizibilite analiz türüdür. Bu analiz türü, yatırım kararlarınızı verirken belirli bir seçenegin ekonomik değerliliğini ölçmenize yardımcı olur.


Örneğin, bir fabrika yeni bir üretim hattı kurmayı düşünüyor. Bu durumda, fabrika yönetimi, yeni hattın uygulanmasının getireceği ek gelir (fayda) ve demirbaş, işçi maaşları, enerji tüketimi gibi maliyetleri (maliyet) analiz eder. Elde edilen bu analiz sonucu yeni üretim hattının maliyetinin faydasından fazla olup olmadığına karar verilir, yani fayda-maliyet analizi yapılır.


Fayda-maliyet analizi çoğunlukla büyük ölçekli projeleri değerlendirmede, özellikle kamu politikaları ve programlarına yönelik yatırımları değerlendirmede kullanılır. Fayda-maliyet analizi, genellikle şu soruları cevaplamak için kullanılır: Proje gerçekleştirilmeli mi? Hangi eylemin en iyi sonucu getirdiği? Böylece, bir projenin potansiyel yararları ve maliyetleri arasındaki dengeyi anlama aracıdır."

"1. Benefit-Cost Analysis - Fayda-Maliyet Analizi

""Before investing in a new project, it is recommended to carry out a benefit-cost analysis to determine its potential profitability."" 
(Yeni bir projeye yatırım yapmadan önce, potansiyel karlılığını belirlemek için bir fayda-maliyet analizi yapılması önerilir.)

2. Cost-Benefit Assessment - Maliyet-Fayda Değerlendirmesi

""In public policy planning, a detailed cost-benefit assessment is often required to justify the use of public funds.""
(Kamu politikası planlamasında, genellikle kamu fonlarının kullanımını haklı çıkarmak için ayrıntılı bir maliyet-fayda değerlendirmesi gereklidir.)

3. Cost-Effectiveness Evaluation - Maliyet-Etkinlik Değerlendirmesi

""Through a cost-effectiveness evaluation, the organization was able to identify the most economical way to implement their project.""
(Bir maliyet-etkinlik değerlendirmesi aracılığıyla, kuruluş projelerini uygulamak için en ekonomik yolunu belirleyebildi.)

4. Economic Evaluation - Ekonomik Değerlendirme

""An economic evaluation would help us understand whether the investment in new machinery would be worthwhile in the long run.""
(Bir ekonomik değerlendirme, yeni makinelere yapılan yatırımın uzun vadede buna değip değmeyeceğini anlamamızı sağlar.)

5. Financial Analysis - Finansal Analiz

""The company undertakes a thorough financial analysis before making any major investment decisions.""
(Şirket, herhangi bir büyük yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir finansal analiz yapar.)"

Yorumlar