benefit in kind ne demek ?

 """Benefit In Kind"" Türkçe'ye ""Doğal Fayda/Edim"" olarak çevrilebilir.


""Doğal fayda/edim"", çalışanların nakit gelirlerinin bir parçası yerine ya da ek olarak alabileceği faydalardan biridir. Bu genellikle bir işverenin bir çalışana maaş dışında sağladığı avantaj veya hizmeti ifade eder.


Bu tür edimler arasında şirket arabası kullanma, konut yardımı, özel sağlık sigortası, spor salonu üyeliği veya işyerinde ücretsiz öğle yemeği gibi maddi olmayan, doğal bir şekilde sağlanan faydalar bulunabilir.


Bu tür faydaların sağlanmasının sebebi genellikle nakit bir maaş artışının eşdeğerliğinde bir maliyetle aynı seviyede bir fayda sağlamaktır. Nadiren doğrudan nakdi ödeme şeklinde olmayan bu tür faydalar, genellikle vergi ve diğer yükümlülükler açısından daha az karmaşık olabilir.


Ancak, çalışan ve işverenin, doğal fayda/edimlerin sağlanmasının vergilendirilmesiyle ilgili yasalara uygun hareket etmeleri gerekmektedir çünkü bu tür faydalar da genellikle vergiye tabidir.


Yani, ""benefit in kind"" kelimesi genellikle iş ve maliyet konularında, bir işverenin çalışanına sunduğu ek faydaları ifade etmek için kullanılır."

"""Benefit in kind"" ifadesi, para yerine sunulan bir hizmet veya ürün şeklindeki türden bir ödeme olarak Türkçeye çevrilebilir. İşte ""benefit in kind"" ifadesinin kullanıldığı birkaç örnek cümle:

1. One of the perks of my job is the company car; it's a benefit in kind.
(Türkçe: İşimin getirdiği ayrıcalıklardan biri şirket arabasıdır; bu bir çeşit doğalı ödemedir.)

2. Some employers provide health insurance as a benefit in kind.
(Türkçe: Bazı işverenler sağlık sigortasını doğalı ödeme olarak sağlarlar.)

3. The benefit in kind I received from my company was access to a gym membership.
(Türkçe: Şirketten aldığım doğalı ödeme, bir spor salonu üyeliğine erişimdi.)

4. He decided to take the benefit in kind rather than a higher salary.
(Türkçe: Daha yüksek maaş yerine doğalı ödemeyi kabul etmeye karar verdi.)

5. She was provided a house as a benefit in kind from her employer.
(Türkçe: İşvereninden bir ev, doğalı ödeme olarak sağlandı.)"

Yorumlar