benefit offset ne demek ?

 """Benefit offset"" terimi Türkçeye genellikle ""fayda dengelemesi"" veya ""hak ediş denkleştirmesi"" şeklinde çevrilebilir. Ancak Türkiye’de bu tabirin kesin bir karşılığı yoktur. Bu terim genellikle sosyal güvenlik, emeklilik ve sigorta sistemlerinde karşımıza çıkmaktadır ve bir kişinin birden fazla haktan yararlanması durumunda bu hakların birbiriyle dengelemesi anlamına gelir. 


Örneğin, bir kişi hem işsizlik ödeneği alabilir hem de engelli maaşı. Ancak bu iki ödeme birbiriyle denkleştirilebilir - yani ""benefit offset"" uygulanabilir - böylece kişi belli bir limitin üzerinde ödeme alamaz. Bu, sosyal yardımların haksız yere kullanılmasını önlemek ve devletin sosyal güvenlik harcamalarını yönetmek için yapılmaktadır.


Yine de ""benefit offset"" teriminin anlamı kullanıldığı bağlama ve içeriğe bağlı olarak değişebilir. Özellikle teknik bir terim olduğu için dikkatli bir şekilde kullanılması ve çevrileceği dili konuşan bir uzmana danışılması gerekir."

"""Benefit offset"" refers to the reduction in a person's benefits due to their income or other factors. Here are five example sentences with the term ""benefit offset"":

1. If you earn more money, you may experience a ""benefit offset,"" meaning your benefits may decrease.
Eğer daha fazla para kazanıyorsanız, ""benefit offset"" yaşayabilirsiniz, bu da yardımlarınızın azalabileceği anlamına gelir.

2. Due to the benefit offset feature, her state benefits were reduced because she started a part-time job.
Benefit offset özelliği nedeniyle, yarı zamanlı bir işe başladığı için devlet yardımları azaltıldı.

3. The government uses the benefit offset strategy to ensure that individuals do not earn more from benefits than from working.
Hükümet, bireylerin çalışmaktan daha fazla yardım almasının önlenmesi için benefit offset stratejisini kullanır.

4. You should put some plans in place to handle the possible benefit offset upon your wage increase.
Maaşınızdaki artışa bağlı olası benefit offset ile başa çıkmak için bazı planlar yapmalısınız.

5. He decided to delay his retirement because of a potential benefit offset.
Potansiyel bir benefit offset nedeniyle emekliliğini ertelemeye karar verdi."

Yorumlar