benevolent ne demek ?

 """Benevolent"" kelimesi Türkçeye ""hayırsever"" veya ""iyiliksever"" olarak çevrilebilir. Latince kökenli bir İngilizce kelime olan ""benevolent"", herhangi bir karşılık beklemeden başkalarına yardım etme eğiliminde olan veya başkalarının iyiliğine yönelik eylemlerde bulunan kişiyi ifade eder.


1) Genel kullanımı ile, bir kişinin, genellikle maddi veya somut yardımlar sunarak diğerlerine yardım yapmak için elinden geleni yapma eğilimini açıklar. Örnek: He is known for his benevolent nature. (O, hayırsever doğasıyla tanınır.)


2) Aynı zamanda bir şirket veya kuruluş için de kullanılabilir. Bunlar genellikle hayır kurumları veya hayır işleriyle ilgili, yönetim kurulu tarafından kontrol edilen ve belirli bir amaca hizmet eden örgütlerdir. Örnek: She works for a benevolent organization. (O, bir hayır kurumu için çalışır.)


3) ""Benevolent"" kelimesi aynı zamanda, birisine karşı sevgi dolu veya hoşgörülü anlamında da kullanılabilir. Örnek: Her benevolent smile warmed my heart. (Onun hayırsever gülümsemesi kalbimi ısıttı.)


4) ""Benevolent"" kelimesi sadece insanlar için değil, bir obje veya durum için de kullanılabilir. Örneğin, güneşin keyif veren ışığı ""benevolent sunlight"" (hayırsever güneş ışığı) olarak ifade edilir."

"""Benevolentiçin"" doğrudan bir İngilizce karşılığı olmayan Türk argosunda kullanılan bir kelimedir. Ancak, genellikle iyi niyetli, yardımsever veya samimi bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. İşte çeşitli durumlardaki olası İngilizce çevirileri ve örnek cümleler:

1. Good-hearted: ""You are such a good-hearted person, always helping others."" (Sen her zaman başkalarına yardım ettiğin için çok iyi kalpli bir insansın)

2. Benevolent: ""His benevolent nature is loved by all in our community."" (Onun benevolentiçin doğası topluluğumuzda herkes tarafından sevilir.)

3. Kindly: ""The kindly old man helped her cross the street."" (Benevolentiçin yaşlı adam onun sokakta karşıya geçmesine yardımcı oldu.)

4. Helpful: ""Our neighbor is very helpful, always ready to lend a hand."" (Komşumuz çok benevolentiçin, her zaman yardım etmeye hazır.)

5. Sincere: ""Her sincere efforts to make a difference are appreciated."" (Onun fark yaratma konusunda benevolentiçin çabaları takdir edilir.)

Lütfen unutmayın ki, bu çeviriler kelimenin kullanıldığı bağlama bağlıdır."

Yorumlar