benevolently ne demek ?

 """Benevolently"" İngilizce bir kelime olup Türkçeye ""iyiliksever bir şekilde"", ""iyilik yaparak"" veya ""hayırseverce"" olarak çevrilebilir. Bu kelime İngilizce bir adverb ya da zarftır ve genellikle bir fiilin, yineleme ifadesinin veya diğer bir zarfın nasıl, nerede, ne zaman, ne ölçüde veya ne sıklıkta gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. 


""Benevolently"" kelimesi ayrıca bir kişinin eylemlerinin veya tutumunun nezaket, cömertlik, iyilik veya olumlu niyet içerdiğini tanımlamak için kullanılır. Aşağıda bu kelimenin kullanıldığı birkaç örnek yer almaktadır:


1) ""He benevolently helped the poor."" - ""O, fakirlere cömertçe yardım etti."" Bu cümlede, yardım etme eylemi nezaket ve cömertlikle yapılır.


2) ""She smiled benevolently at the children."" - ""Çocuklara iyiliksever bir şekilde gülümsedi."" Bu cümlede, gülümseme eylemi olumlu niyet ve nezaket ifade eder.


Bununla birlikte, bu kelime genellikle olumlu bir senaryoda kullanılır ve kendi iyiliğini düşünmeyen, başkalarına yardım etmeye hevesli olan bir kişinin eylemlerini tanımlar. Bu kelime genellikle pozitif bir anlam taşır ve genellikle bir kişinin başkalarına yardımcı olduğu, cömertlik gösterdiği durumlarla ilişkilidir. ""Benevolently"" kelimesi ""benevolent"" kelimesinin zarf formudur ki bu kelime Türkçe'de ""hayırsever"" ya da ""iyiliksever"" anlamına gelir."

"Tabii ki yardımcı olabilirim. 'Benevolently' ifadesi, iyi niyetli ya da yardımsever bir şekil anlamına gelir. İşte birkaç örnek cümle:

1. ""She smiled at me benevolently."" - Bana iyi niyetle gülümsedi.
2. ""He's known for benevolently assisting those in need."" - O, ihtiyacı olanlara yardımseverce yardım etmekle tanınıyor. 
3. ""She administers her duties benevolently."" - Görevlerini yardımsever bir şekilde yerine getirir.
4. ""The funds were benevolently provided by anonymous donors."" - Fonlar, anonim bağışçılar tarafından iyi niyetle sağlandı.
5. ""The royal family has always ruled benevolently."" - Kraliyet ailesi her zaman iyi niyetle hükmetmiştir."

Yorumlar