benightedly ne demek ?

 """Benightedly"" kelimesi Türkçe'ye ""cahilane"" veya ""bilgisizce"" olarak çevrilebilir. Kelimenin kökü ""benighted"" olup, genellikle bir kişinin bilgisiz ya da aydınlanmamış olduğunu ifade ederken kullanılır.


İngilizcede, benighted kelimesi, figüratif bir anlamda, bir kişinin bilgiden yoksun, aydınlanmamış, veya cehalet içinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Öte yandan, harfiyen çevirildiğinde ""karanlık basmış"" anlamına geliyor olsa da, hali hazırda naif ve saf bir kişiyi açıklamak için bir deyim olarak kullanılır.


Bu kelimenin türevi olan ""benightedly"" kelimesi genellikle bir fiilin yanında zarf olarak kullanılır ve bir eylemin bilgisizce veya aydınlanmamış bir şekilde yapıldığını ifade eder. Örneğin; He behaved benightedly. (""O, cahilce davrandı."") cümlesi bu kelimenin kullanımına bir örnektir.


Özellikle, tarih ve edebiyat metinlerinde ""benighted"" ve ""benightedly"" kelimelerini daha sık görürsünüz. Bu sözcükler, modern günlük konuşma dilinde ya da yaygın olarak kullanılan metinlerde çok sık rastlanılan ifadeler değildirler."

"""Benighted"" kelimesi, figüratif anlamda bilgisiz, aydınlanmamış veya bilgiye kapalı anlamına gelir. İşte size ""benighted"" kelimesi kullanarak oluşturulmuş bazı örnek İngilizce cümleler:

1. ""The villagers were unfortunately benighted about the health risks associated with their unclean water supply."" 
- Köylüler, ne yazık ki, temiz olmayan su kaynaklarıyla ilişkili sağlık riskleri konusunda hiç bilgili değillerdi.

2. ""She felt benighted in the upper level calculus class, struggling to grasp the concepts.""
- Üst düzey hesaplama dersinde kendini bilgisiz hissetti, kavramları anlamakta zorlandı.

3. ""In this digital age, those who cannot use computers can be seen as benighted individuals.""
- Bu dijital çağda, bilgisayar kullanamayan kişiler bilgisiz bireyler olarak görülebilir.

4. ""During the trip, they got lost in the benighted wilderness without a compass or map.""
- Gezi sırasında, onlar pusula veya harita olmadan bilgiye kapalı vahşi doğada kayboldular.

5. ""He grew up in a benighted society where reading and writing were not values.""
- O, okuma ve yazmanın değerli olmadığı bilgisiz bir toplumda büyüdü."

Yorumlar