benign senescent forgetfulness ne demek ?

 """Benign senescent forgetfulness"" İngilizce bir tıbbi terimdir ve Türkçeye ""iyi huylu yaşlanma unutkanlığı"" olarak çevrilebilir. 


Şimdi istenen detaylarla bu terimin parçalarını açıklayalım:


1. ""Benign"": Medikal bir terim olarak ""benign"", genellikle bir tümörün iyi huylu olduğunu ifade eder, yani kansere yol açmayan veya yayılmayan türden bir tümör. Genel kullanımında ""benign"" kelimesi, zararsız veya tehlikeli olmayan anlamına gelir. Türkçe'ye ""iyi huylu"" veya ""zararsız"" olarak çevrilebilir.


2. ""Senescent"": Bilimsel bir terim olan ""senescent"", yaşlanma sürecini veya yaşlanmayı ifade eder. Türkçe""ye ""yaşlanma"" veya ""yaşlanmakta olan"" olarak çevrilebilir.


3. ""Forgetfulness"": Unutkanlığı ifade eder. Türkçe'ye ""unutkanlık"" olarak çevrilebilir.


Dolayısıyla, ""benign senescent forgetfulness"", yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görülen zararsız veya iyi huylu unutkanlık durumunu ifade eder. Bu tür unutkanlık genellikle ciddi hafıza sorunlarına veya demansa yol açmaz. Ancak, her yaşlı bireyin bir miktar hafıza kaybı yaşamayacağı anlamına gelmez. Bazı insanlar yaşlandıkça daha unutkan hale gelirken, diğerleri hafızalarını yaşamlarının sonuna kadar koruyabilir."

"""Benign senescent forgetfulness"" terimi, ileri yaşlardaki insanların yaşa bağlı olarak belleklerinde doğal bir düşüş olduğunu ifade eder. İşte bu ifadeyi içeren 5 örnekle beraber İngilizce çevirileri:

1. My grandmother suffers from benign senescent forgetfulness, so she sometimes forgets where she put her glasses. (Benim büyükannem zararsız yaşlılık unutkanlığından muzdarip, bu yüzden bazen gözlüklerini nerede bıraktığını unutuyor.)

2. Mild memory problems such as benign senescent forgetfulness are common in old age. (Hafif hafıza sorunları, zararsız yaşlılık unutkanlığı gibi, yaşlılık döneminde yaygındır.)

3. Benign senescent forgetfulness is not a disease, it is a normal part of aging. (Zararsız yaşlılık unutkanlığı bir hastalık değildir, yaşlanmanın normal bir parçasıdır.)

4. Just because you are experiencing benign senescent forgetfulness, it doesn't mean you are developing dementia. (Zararsız yaşlılık unutkanlığı yaşıyor olman, demans geliştirdiğin anlamına gelmez.)

5. Doctors often reassure patients that benign senescent forgetfulness is different from Alzheimer's. (Doktorlar genellikle hastalara zararsız yaşlılık unutkanlığının Alzheimer'dan farklı olduğunu belirterek onları rahatlatır.)"

Yorumlar