benzene ne demek ?

 "Benzene, Türkçede ""benzen"" olarak ifade edilir. 


Benzen, kimyada bazı önemli halkalı molekülleri oluşturduğu için küçük ama önemli bir bileşiktir. Bu organik bileşin, bir düz çizgide altı atomlu halkalı molekülden oluşur ve bu halka molekül işaretlemelerinde genellikle bir hexagon (altıgen) ile ifade edilir. Çünkü her birinde bir karbon atomu vardır ve ayrıca her bir karbon atomu bir hidrojen atomuna bağlıdır. 


Kimya sanayisinde, çeşitli malzemeleri üretmek için benzen genellikle bir başlangıç bileşiği veya bir ara ürün olarak kullanılır. Plastik, reçine, sentetik elyaf, lastik, boya, deterjan, ilaçlar ve tarım ilaçları gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. Bunun yanı sıra, benzen aynı zamanda petrol ürünlerinin ayrışmasında da ortaya çıkar.


Ancak, benzen ile uzun süreli ve yoğun temas insan sağlığı için zararlı olabilir. Çünkü, maruz kalma, hücrelerde genetik değişikliklere neden olabilir ve kansere yol açabilir. Bu sebeple özellikle sanayi alanında çalışanların benzen maruziyetini en aza indirme ve çalışma alanında gerekli önlemleri alma konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir."

"""Benzene"" sözcüğü İngilizce'de genellikle kimya endüstrisi ve bilim bağlamlarında kullanılır. İşte ""benzene"" kelimesiyle oluşturulmuş beş farklı örnek cümleler:

1. Benzene is a volatile and highly flammable liquid.
(""Benzene, uçucu ve çok yanıcı bir sıvıdır."")

2. Don't breathe in benzene fumes, it can be harmful. 
(""Benzene buharını solumayın, zararlı olabilir."")

3. The gasoline contained a high percentage of benzene. 
(""Benzin, yüksek oranda benzen içeriyordu."")

4. Benzene is a base component used in chemical manufacturing. 
(""Benzene, kimya endüstrisinde kullanılan temel bir bileşendir."")

5. The toxic effects of benzene are well known.
(""Benzenin toksik etkileri iyi bilinir."")"

Yorumlar