Berate ne demek?

 """Berate"" kelimesi Türkçe'de ""azarlamak"", ""fırça atmak"", ""sertça kınamak veya eleştirmek"" anlamlarına gelmektedir. İngilizce'de bir kişinin başkasını sert bir şekilde eleştirdiği veya sözle ağır şekilde cezalandırdığı hallerde kullanılır.


- As a verb, usage: ""The teacher berated the student for not doing the homework."" (""Öğretmen, ödevini yapmadığı için öğrenciyi azarladı"")


Berate kelimesi genellikle bir otorite figürünün (bir patron, bir anne-baba, bir öğretmen vb.) başkasını ağır bir şekilde eleştirmesi veya azarlaması durumlarında kullanılır. Ancak herhangi bir kişi, bir başkasını sert bir şekilde eleştirirken veya kızdırırken de bu kelimeyi kullanabilir. 


Berate kelimesi genellikle olumsuz bir konnotasyona sahiptir çünkü bu kelime genellikle aşırı derecede sert eleştiri ya da azarlama durumlarını ifade etmek için kullanılır."

"Tabii ki, kelimenin İngilizce karşılığı ""berate"" ve aşağıda sizin için beş örnek cümle oluşturdum:

1. He didn't hesitate to berate me in front of others. (O, başkalarının önünde beni azarlamaktan çekinmedi.)
2. Even though she was disappointed, she didn't berate him for his mistake. (Hayal kırıklığına uğramış olmasına rağmen, ona hatası için azarlamadı.)
3. My teacher always berate me for not completing my homework on time.
(Beni ödevimi zamanında tamamlamadığım için öğretmenim her zaman fırçalar.)
4. She did not deserve to be berated in such a way. (O, bu şekilde azarlanmayı hak etmemişti.)
5. You shouldn't berate your teammates; instead, encourage them to do their best. (Takım arkadaşlarını fırçalamamalı, onlara en iyi şekilde yapmaları için teşvik etmelisin.)

Her cümlede ""berate"" kelimesi, birinin hatalarını veya kusurlarını vurgulamak ve genellikle sert bir şekilde eleştirmek anlamında kullanılmaktadır."

Yorumlar