bereaved ne demek ?

 """Bereaved"" kelimesinin Türkçeye çevirisi ""yaslı"" veya ""ölen bir yakını sebebiyle üzgün"" anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölen bir yakını, genellikle aile üyesi ya da yakın bir arkadaşını yitiren kişileri tanımlar. Bereaved kelimesi hem bir sıfat olarak hem de bir fiil olarak kullanılabilir.


1) Sıfat olarak kullanımı: Herhangi bir kişi hakkında bu terimi kullanabilirsiniz, örneğin bir aile üyesi ya da eşini kaybeden kişi için kullanılabilir. Kelime, bir kişi acı çekiyorsa ve bir sevdiklerini kaybettiğinde kullanılır. Örneğin; ""The bereaved mother was mourning at her son's grave."" cümlesi Türkçeye, ""Yaslı anne, oğlunun mezarında yas tutuyordu."" olarak çevrilebilir. Bu cümlede ""bereaved"" kelimesi, annenin oğlunu kaybettiğini ve bu yüzden acı çektiğini belirtmek için kullanılıyor.


2) Fiil olarak kullanımı: ""Bereave"" kelimesi, genellikle bir kişi üzerinde büyük bir kayıp ya da acı yaratmak anlamında kullanılır. Örneğin; ""The death of her mother bereaved her."" cümlesi Türkçede ""Annesinin ölümü onu yasa boğdu."" olarak ifade edilir.


Kısacası, ""bereaved"" kelimesi genellikle bir kayıp nedeniyle acı çeken bir kişiyi ifade etmek için kullanılır ve bu acı genellikle ölen bir sevdikliden kaynaklanır."

"""Bereaved"" kelimesi, bir sevdiklerini kaybetmiş veya yakın bir zaman önce yas tutan insanları tarif etmek için kullanılır. İşte ""bereaved"" kelimesinin kullanıldığı 5 örnek cümle:

1. She was bereaved of her husband last year.
Geçen sene kocasını kaybetti.

2. The bereaved family received many condolences.
Yas tutan aile birçok başsağlığı aldı. 

3. He joined a support group to help him cope with the loss of his bereaved wife.
Kaybettiği eşiyle başa çıkmak için bir destek grubuna katıldı.

4. The bereaved mother couldn't stop crying at the funeral.
Yaslı anne cenazede ağlamayı durduramadı.

5. Services for the bereaved families are provided in our community center.
Toplum merkezimizde yas tutan ailelere hizmet sunulmaktadır."

Yorumlar