bereft ne demek ?

 """Bereft"" kelimesi Türkçeye ""mahrum bırakılmış"" veya ""yoksun"" olarak çevrilebilir. İngilizce'de bir kişinin bir şeyden, genellikle önemli veya değerli bir şeyden mahrum olduğunu veya yoksun olduğunu belirtmek için kullanılır. 


Kelimenin tam anlamını ve kullanımını anlamak için bazı örneklerle gelin bakalım:


1. I was left bereft of my car after the theft. (Hırsızlık sonrası arabamdan mahrum kaldım.)

Bu örnekte, bir şeyin çalınması nedeniyle kişi o şeyden ""mahrum bırakılmış"" oluyor.


2. They are bereft of basic necessities like food and water. (Onlar temel ihtiyaçları olan yiyecek ve sudan yoksunlar.)

Bu örnekte, yoksulluk durumuna işaret etmek için ""bereft"" kelimesi ""yoksun"" anlamında kullanılıyor.


3. He was bereft of all hope. (O, tüm umudundan mahrum bırakıldı.)

Bu örnekte, kişi umuttan yoksun, yani umutsuz bir durumda olduğunu ifade etmek için ""bereft"" kelimesi kullanılıyor.


Bu üç örnekte de ""bereft"" kelimesi bir şeyin eksikliğini, yokluğunu veya olmamasını vurgulamak için kullanılmaktadır."

"""Bereft"" kelimesi, genellikle bir şeyi veya birisini kaybetme, yoksun kalma veya mahrum olma durumlarında kullanılan bir İngilizce kelime olup bu kelimenin Türkçe'deki karşılığı genellikle ""mahrum"" veya ""yoksun"" şeklindedir. İşte birkaç örnek cümle:

1. ""After his father's death, he was bereft of any family support."" - Babasının ölümünden sonra, aileden herhangi bir destekten mahrum kaldı.
2. ""She felt bereft when her pet dog died."" - Evcil köpeği öldüğünde kendini yoksun hissetti.
3. ""When I moved out of my parents’ house, I felt bereft."" - Ebeveynlerimin evinden taşındığımda kendimi mahrum hissettim.
4. ""The tree bereft of its leaves in the autumn."" - Ağaç, sonbaharda yapraklarından mahrum kaldı.
5. ""He was bereft of ideas for the project."" - Proje için fikirlerden yoksundu."

Yorumlar