beveled ne demek

 """Beveled"" kelimesi Türkçe'ye ""pahlanmış"" veya ""pahlanmış yüzey"" olarak çevrilebilir. Genellikle ağaç işleri, cam işleme veya metal işleme gibi alanlarda kullanılır. Pah, bir yüzeyin tamamen düz olmadığını, belli bir açıyla düzleştirildiğini ya da bir kenarın keskinliğinin giderildiğini belirtir. Detaylı olarak:


1) Düz veya köşeli bir yüzeyin, genellikle eşit olmayan açıda düz hale getirilmesi ve düzleştirilmesi anlamında kullanılır. Örneğin, ""beveled glass"" (pahlanmış cam) ifadesi, camın kenarının düz değil, belirli bir açıda düzleştirilmiş olduğunu belirtir.


2) Bir kenarın veya bir yüzeyin belirli bir açıda düzleştirilmesi, genellikle daha güvenli, daha rahat kullanım veya daha iyi görünüm amaçlıdır. Örneğin, ""beveled edge furniture"" (pahlanmış kenarlı mobilya) ifadesinde, mobilyanın köşelerinin veya kenarlarının yumuşatıldığı ve düzleştirildiği anlamına gelir. Bu, genellikle kullanıcının mobilyaya çarpması durumunda yaralanmayı önlemek için yapılır ve mobilyaya daha estetik bir görünüm kazandırır.


3) ""Beveled"" kelimesi, çoğunlukla teknik ve işçilikle ilgili bağlamlarda kullanılır. Diyagonal veya asimetrik bir açı oluşturan kesimler, genellikle ""bevel"" olarak adlandırılır. Bu kelime, yüzeyler arası geçişlerin daha pürüzsüz olmasını sağlar ve her türlü malzemeyle çalışırken kesimlerin daha düzgün ve keskin olmasını sağlar."

"1. ""The mirror had a finely beveled edge.""
Çeviri: ""Aynanın ince bir bisekte kenarı vardı.""

2. ""The carpenter skillfully beveled the wood for the door frame.""
Çeviri: ""Marangoz, kapı çerçevesi için ahşabı ustaca bisekte yaptı.""

3. ""The beveled glass of the window refracted the sunlight into beautiful colors.""
Çeviri: ""Pencerenin bisekte camı güneş ışığını güzel renklere kırdı.""

4. ""The jeweler beveled the edges of the diamond to enhance its brilliance.""
Çeviri: ""Kuyumcu, elmasın parlaklığını artırmak için kenarlarını bisekte yaptı.""

5. ""The plaque had a beveled edge that caught the light.""
Çeviri: ""Plaketin ışığı yakalayan bisekte bir kenarı vardı."""

Yorumlar