bevy ne demek

 """Bevy"" İngilizce bir kelimedir ve Türkçeye genellikle ""bir grup veya topluluk"" anlamında çevrilir. Bu kelime genellikle benzer veya ilgili şeylerin büyük gruplarını ifade etmek için kullanılır. Bu, belirli bir kategoriye ait bir dizi nesne, kişi veya fikir olabilir.


Örneğin, ""a bevy of beauties"" ifadesi Türkçede ""bir grup güzel kadın"" anlamına gelir. Benzer şekilde, ""a bevy of options"" ifadesi ""birçok seçenek"" anlamına gelir. 


Ancak bu kelimenin bir başka belirgin kullanımı da, özellikle ""quail"" yani ""bıldırcın"" türü kuşların bir grubunu ifade etmek için kullanıldığıdır. 


""Bevy"" terimi, hem somut hem de soyut kavramları ifade ederken kullanılabilir. Ancak genellikle bir araya gelmiş, birbiriyle bağlantılı şeylerin ya da kişilerin gruplarını tanımlarken kullanılır. Bu yüzden bu terim çoğu zaman olumlu bir anlam taşır ve çeşitliliği, bolluğu veya geniş çapta bir şeyi ifade ederken kullanılır."

"Tabii ki, ""bevy"" kelimesi genellikle bir grup veya koleksiyonu tanımlamak için kullanılır. Aşağıda değerli yardımınız için bazı örnek cümleler bulunmaktadır:

1) ""A bevy of beautiful birds sat perched on the tree."" 
- ""Ağaçta tünemiş bir sürü güzel kuş vardı.""

2) ""She arrived at the party with a bevy of her closest friends.""
- ""Partiye en yakın arkadaşlarının bir bandosu ile geldi.""

3) ""He owns a bevy of luxury cars.""
- ""Bir sürü lüks arabaya sahip.""

4) ""The movie premiere attracted a bevy of Hollywood stars.""
- ""Film prömiyeri bir sürü Hollywood yıldızını çekti.""

5) ""During spring, our garden becomes the home to a bevy of colorful butterflies.""
- ""Baharda, bahçemiz bir sürü renkli kelebeğin evine dönüşür."""

Yorumlar