bewailing ne demek

 """Bewailing"" İngilizce'de bir şeyi ya da durumu üzülerek veya ağıt yakarak yakından ağlamak veya yas tutmak anlamına gelen bir fiil. Türkçede ""ağıt yakma"" veya ""feryat etme"" olarak çevrilebilir.


Birini ya da bir şeyi şiddetle arzu etmek veya özlemek anlamına da gelir. Genellikle kayıp, ölüm, acı ya da talihsizlik durumlarında kullanılır.


Örneğin, ""She was bewailing her husband's death"" cümlesi Türkçe'ye: ""Kocasının ölümüne ağıt yakıyordu/feryat ediyordu"" olarak çevrilebilir. 


Bu kelimenin kullanıldığı diğer örneklere bakalım:


- ""The villagers were bewailing the bad harvest."" (Köylüler kötü hasat için ağıt yakıyordu.)

- ""He spent the whole night bewailing his missed opportunities."" (Tüm gece kaçan fırsatları için ağıt yaktı.)


Bu kelimenin detaylı kullanımına, cümlenin bağlamına ve öznenin ne hakkında ""ağıt yakma"" veya ""feryat etme"" olduğuna bağlıdır. Bu kelime genellikle eski dilde veya daha resmi veya edebi bağlamlarda kullanılır."

"Tabii ki, 'bewailing' kelimesi genellikle bir kayıp veya hayal kırıklığı ifade etmek için kullanılır. İşte birkaç örnek:

1. ""She spent the whole night bewailing her husband's reckless decision.""
- ""Tüm geceyi kocasının düşüncesiz kararını ağlayarak geçirdi.""

2. ""The entire village was bewailing the loss of their crops due to the unexpected storm.""
- ""Tüm köy, beklenmedik fırtınadan dolayı ekinlerinin kaybını ağıtlarla yasıyordu.""

3. ""The poet spent his days bewailing the cruelties of war in his verses.""
- ""Şair, günlerini savaşın zulmünü dörtlüklerinde eleştirerek geçirdi.""

4. ""He was found bewailing his fate after losing all his fortune in the business.""
- ""Tüm servetini işlerinde kaybettikten sonra kaderini yas tutarken bulundu.""

5. ""The fans were bewailing the defeat of their favorite team in the championship.""
- ""Taraftarlar, şampiyonada favori takımlarının yenilgisini ağıtlarla yasıyordu."""

Yorumlar