bewigged ne demek

 """Bewigged"" İngilizce bir kelimedir ve doğrudan karşılığı Türkçede ""peruklu"" anlamına gelir. Genellikle 17. ve 18. yüzyıllarda erkeklerin ve kadınların takmış olduğu büyük ve gösterişli perukları tanımlar.


Kelimenin kullanışı şu şekildedir:


- ""The bewigged judges entered the courtroom."" 

Türkçeye çevrildiğinde: ""Peruklu hakimler duruşma salonuna girdi."" anlamına gelir. Burada ""bewigged"" peruk takmış olan hakimleri betimlemek için kullanılıyor. 


- ""She was bewigged and ready for the party.""

Türkçeye çevrildiğinde: ""O, peruk takmış ve parti için hazırdı."" anlamına gelir. Bu cümlede ""bewigged"", kişinin partiden önce peruk taktığını belirtmek için kullanılıyor.


Bununla birlikte, ""bewigged"" kelimesi genellikle tarihi veya eski dönemleri anlatma bağlamında kullanılır, çünkü genellikle modern zamanda insanlar sürekli peruk takmayı tercih etmezler. Bu kelime daha çok dönemseldir ve kullanımı tarihsel metinlerde ya da konuşmalarda belirginleşir."

"1. ""The bewigged judge took his seat at the high bench."" 
""Peruklu hakim, yüksek mahkeme kürsüsüne oturdu.""

2. ""Sometimes, you can see bewigged lawyers pacing the hallways of the courthouse."" 
""Bazen, mahkeme binasının koridorlarında peruklu avukatlar yürürken görebilirsiniz.""

3. ""As part of the costume, he sported a bewigged headpiece reminiscent of 18th century fashion."" 
""Kostümün bir parçası olarak, 18. yüzyıl modasını anımsatan peruklu bir başlık takıyordu.""

4. ""In the period drama, bewigged aristocrats attended a grand ball."" 
""Dönem drama filmde, peruklu aristokratlar büyük bir baloya katıldılar.""

5. ""The bewigged mannequin in the display window attracted many shoppers.""
""Vitrindeki peruklu manken, birçok alıcının dikkatini çekti."""

Yorumlar