bewildered ne demek

 """Bewildered"" İngilizce'de bir sıfat veya fiil olarak kullanılan bir kelimedir. Türkçeye ""şaşırmış"", ""bocalamış"" veya ""kafası karışmış"" olarak çevrilebilir.


1) Sıfat olarak kullanımı: Bir kişinin genellikle beklenmedik veya karışık bir durum karşısında hissettiklerine işaret eder. Örneğin, ""She looked utterly bewildered."" cümlesi Türkçeye ""O, tamamen kafası karışmış bir şekilde bakıyordu."" olarak çevrilebilir.


2) Fiil olarak kullanımı: ""Bewilder"" fiili genellikle bir kişiyi şaşırtmak veya kafasını karıştırmak anlamına gelir. Örneğin, ""The question bewildered him."" cümlesi Türkçeye ""Soru onu şaşırttı."" veya ""Soru onun kafasını karıştırdı."" şeklinde çevrilebilir.


Bu kelime genellikle bir durumun karmaşıklığı, anlaşılmazlığı veya beklenmedikliği karşısında yaşanan şaşkınlığı, bocalamayı veya kafa karışıklığını ifade etmek için kullanılır."

"1. English: He was completely bewildered by the sudden turn of events.
Turkish: O, olayların aniden dönmesiyle tamamen şaşkına döndü.

2. English: The complex city map bewildered the tourist.
Turkish: Karmaşık şehir haritası turisti şaşırttı.

3. English: She had a bewildered look on her face when she saw the test results. 
Turkish: Test sonuçlarını gördüğünde yüzünde şaşkın bir ifade vardı.

4. English: The sudden noise in the middle of the night bewildered the sleeping family. 
Turkish: Gece yarısı aniden çıkan gürültü uyuyan aileyi şaşırttı.

5. English: The children were bewildered by the magician's tricks.
Turkish: Çocuklar, büyücünün hilelerinden şaşkına döndü."

Yorumlar