bewilderedly ne demek

 """Bewilderedly"" kelimesi Türkçeye ""şaşkınlıkla"" veya ""kafası karışmış bir şekilde"" olarak çevrilebilir. Kelime genellikle karmaşa, belirsizlik veya şaşkınlık durumlarını anlatmak için kullanılır. İngilizce'de ""-ly"" ekinin kelimenin sonuna eklenmesi, kelimenin zarf olarak kullanıldığını göstermektedir. ""Bewilderedly"" kelimesi bu kurala uyan bir örnektir ve ağırlıklı olarak bir fiili veya cümleyi açıklamak için kullanılır.


Örnek cümleler:


1. She looked around bewilderedly. 

(Türkçe: Şaşkınlıkla etrafına baktı.)

Bu cümlede, ""bewilderedly"" kelimesi ""looked"" fiilini açıklar ve bu kişinin etrafına ne şekilde baktığını ifade eder. ""Bewilderedly"" kelimesi ile ifade edilen duygu durumu şaşkınlık ve karmaşıklıktır.


2. He spoke bewilderedly. 

(Türkçe: Şaşkınlıkla konuştu.)

Bu cümlede, ""bewilderedly"" kelimesi ""spoke"" (konuştu) fiilini daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır. Bu kişi, kafası karışmış veya şaşkın bir şekilde konuşmaktadır. Kelime burada bir duygu durumu ortaya koymaktadır."

"Tabii ki, memnuniyetle yardımcı olurum. İstediğiniz kelimenin çevirisi ""şaşkın bir şekilde"" anlamına gelmektedir. İşte ""bewilderedly"" kelimesiyle oluşturulmuş 5 örnek İngilizce cümle ve Türkçe çevirileri:

1. ""She looked at me bewilderedly when I told her the news."" - ""Haberi ona söylediğimde bana şaşkın bir şekilde baktı.""
2. ""He blinked at me bewilderedly, not understanding what I just said."" - ""Ne dediğimi anlamadan bana şaşkın bir şekilde göz kırpıyordu.""
3. ""Bewilderedly, she reached out to touch the strange material."" - ""Şaşkın bir şekilde, garip materyale dokunmak için uzandı.""
4. ""The little boy walked around the fun fair bewilderedly, fascinated by all the different attractions."" - ""Küçük çocuk, tüm farklı cazibelere büyülenerek lunaparkta şaşkın bir şekilde dolaştı.""
5. ""They stared at the artwork bewilderedly, trying to decipher its meaning."" - ""Anlamını çözmeye çalışırken sanat eserine şaşkın bir şekilde baktılar."""

Yorumlar