bewilderingly ne demek

 """Bewilderingly"" Türkçeye ""şaşırtıcı bir şekilde"" veya ""kafa karıştırıcı bir şekilde"" olarak çevrilebilir. İngilizce'deki ""-ingly"" son eki, bir eylemin hangi şekilde gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu bağlamda, ""bewilderingly"" genellikle bir eylemin alışılmadık, beklenmedik veya karmaşık bir şekilde meydana geldiğini belirtmek için kullanılır.


Örnek Cümle: ""He acted bewilderingly at the birthday party."" Türkçede ""Doğum günü partisinde şaşırtıcı bir şekilde davrandı."" anlamına gelir. Burada, kişinin partide beklenmedik veya anlaşılmaz bir şekilde davrandığı belirtilmektedir.


Bunun yanı sıra, ""bewilderingly"" bazen bir durumun ya da konunun anlaşılmazlığını ve karmaşıklığını vurgulamak için de kullanılmaktadır.


Örnek Cümle: ""The rules of the game are bewilderingly complex."" Türkçede ""Oyunun kuralları kafa karıştırıcı bir şekilde karmaşıktır."" anlamına gelir. Burada, oyunun kurallarının çok karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğu vurgulanmaktadır."

"1. ""The film ended so bewilderingly that I couldn't understand the plot."" 
""Film o kadar kafa karıştırıcı bir şekilde sona erdi ki, konuyu anlayamadım.""

2. ""The instructions for the furniture were bewilderingly complex."" 
""Mobilya için talimatlar şaşırtıcı derecede karmaşıktı.""

3. ""All the students looked at the complex equation bewilderingly."" 
""Bütün öğrenciler karmaşık denkleme şaşırtıcı bir şekilde baktılar.""

4. ""The city was bewilderingly large and bustling."" 
""Şehir şaşırtıcı derecede büyük ve hareketliydi.""

5. ""He talked about the theory in a bewilderingly complex manner."" 
""Teoriyi şaşırtıcı derecede karmaşık bir şekilde anlattı."""

Yorumlar