bewitch ne demek

 """Bewitch"" kelimesinin Türkçe karşılığı, ""büyülemek"" ya da ""cezbetmek""tir. Bu kelimenin kullanımı ve anlamı genellikle üç farklı durumda belirginleşmektedir. 


1. ""Bewitch"" kelimesi genellikle birini büyüleyerek veya cazibesiyle onu etkisi altına almak ve kontrol etmek anlamında kullanılır. Örneğin; ""Her beauty completely bewitches him."" (Onu güzelliği tamamen büyülüyor.)


2. ""Bewitch"" kelimesi bazen de sihir, büyü veya feitişizm yoluyla birini veya bir şeyi etkilemek ya da kontrol altına almak için kullanılır. Bu kullanım özellikle fantastik ve mitolojik hikayelerde karşımıza çıkar. Örneğin; ""The witch bewitched him into a frog."" (Cadı, onu kurbağaya çevirecek bir büyü yaptı.)


3. ""Bewitch"" kelimesinin bir diğer anlamı ise, büyülemek anlamında, birinden büyüleyici bir şekilde etkilenmek demektir. Yani, bir şeyin karşısında hayranlık veya takdire dayalı bir etki durumunu ifade eder. Bu durum genellikle birinin hayran olduğu bir şeyi veya kişiyi ifade eder. Örneğin; ""The man was completely bewitched by the elegance of the dress."" (Adam, elbisenin zarafeti tarafından tamamen büyülendi.) 


Not: ""Bewitch"" kelimesi, genellikle edilgen biçimde (passive voice) kullanılır. Yani, genellikle bir şey veya kişi, ""bewitched"" olarak anlatılır."

"Tabii ki, ""bewitch"" kelimesi genellikle birinin veya bir şeyin başka birisini büyülemesi, büyüsü altına alması anlamında kullanılır. İşte ""bewitch"" kelimesini içeren örnek cümleler:

1. ""Her beauty bewitched him from the moment he saw her.""
- ""Onu gördüğü andan itibaren güzelliği onu büyüledi.""

2. ""The enchanting view of the sunset bewitched all of us.""
- ""Gün batımının büyüleyici manzarası hepimizi büyüledi.""

3. ""The charming melody of the piano bewitched the audience.""
- ""Piyano'nun büyüleyici melodisi seyirciyi büyüledi.""

4. ""The wizard bewitched the princess with his magic.""
- ""Sihirbaz, prensesi sihrıyle büyüledi.""

5. ""My grandmother was said to have the ability to bewitch people with her stories.""
- ""Büyükannem, hikayeleriyle insanları büyüleme yeteneğine sahip olduğu söylenirdi."""

Yorumlar