bewitchingly ne demek

 """Bewitchingly"" kelimesi Türkçeye ""büyüleyici bir şekilde"" veya ""cazibeli bir şekilde"" olarak çevrilebilir.


Bu kelime genellikle bir kişinin ya da bir şeyin, normalden çok daha çekici, cazip veya etkileyici bir şekilde hareket ettiğini, göründüğünü veya hissettirdiğini ifade etmek için kullanılır. Sözcük, genellikle bir eylemi veya durumu anlatan cümlelerde yer alır.


Örneğin; ""She smiled at him bewitchingly"" cümlesi Türkçeye ""O, ona büyüleyici bir şekilde gülümsedi"" olarak çevrilebilir. Bu cümlede, kadının gülümsemesi normalden daha çekici ve etkileyici anlamına gelir.


Bir başka örnek; ""The moon shone bewitchingly over the lake"" cümlesi Türkçeye ""Ay, göl üzerinde büyüleyici bir şekilde parladı"" olarak çevrilebilir. Bu cümlede, ayın göl üzerindeki ışığı normalden daha çekici ve etkileyici bir atmosfer yarattığı anlamına gelir."

"1. ""She dances bewitchingly under the moonlight.""
""O, ay ışığı altında büyüleyici bir şekilde dans eder.""

2. ""The painting was bewitchingly beautiful, capturing all the stunning colors of the sunset.""
""Resim, gün batımının tüm çarpıcı renklerini yakalayan büyüleyici bir güzelliğe sahipti.""

3. ""Her eyes looked at him bewitchingly as she smiled mischievously.""
""O, gizemli bir şekilde gülümserken gözleri ona büyüleyici bir şekilde baktı.""

4. ""The scent of the roses was bewitchingly sweet, And it captivated all who passed by the garden.""
""Güllerin kokusu büyüleyici bir tatlılığa sahipti ve bahçeden geçen herkesi büyüledi.""

5. ""He found the old, cobblestone streets of the city bewitchingly charming.""
""Eski, taş döşeli sokakların büyüleyici bir çekiciliği vardı."""

Yorumlar