beyond (all) dispute phrase ne demek

 """Beyond (all) dispute"" ifadesi Türkçeye ""her türlü tartışmanın ötesinde"" veya ""tartışmasız"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu ifade, genellikle bir gerçeğin veya durumun kesin olduğu ve tartışılamayacağı durumları belirtmek için kullanılır. Dolayısıyla, bu ifade bir savı, iddiayı veya durumu vurgulamak, onun tartışılmaz ve kabul edilmiş bir gerçek olduğunu belirtmek için kullanılır.


Örneğin, ""His talent is beyond all dispute"" cümlesi Türkçeye ""Onun yeteneği tartışmasız"" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, kişinin yeteneğinin büyük olduğu ve bunun üzerine tartışılacak hiçbir şey olmadığı belirtilmektedir. 


Benzer şekilde ""This fact is beyond dispute"" ifadesi Türkçe'de ""Bu gerçek tartışılmaz"" olarak çevrilebilir. Bu cümlede belirtilen gerçeğin kesin ve tartışılamaz bir durum olduğunu vurgulamaktadır. 


Özetle ""beyond (all) dispute"" ifadesinin her gelişinde, bir durum ya da iddianın kesin ve tartışılamaz bir gerçek olduğunu sunar."

"1) ""The efficiency of this medication is beyond all dispute.""
Çeviri: ""Bu ilacın etkinliği tartışmasızdır.""

2) ""Her status as the most skilled surgeon in the hospital is beyond dispute.""
Çeviri: ""En yetenekli cerrah olduğu konumundaki durumu tartışılmaz.""

3) ""That our planet's climate is changing is beyond all dispute.""
Çeviri: ""Gezegenimizin ikliminin değiştiği tartışmasızdır.""

4) ""His talent and dedication to music are beyond dispute.""
Çeviri: ""Müziğe olan yeteneği ve adanmışlığı tartışılmaz.""

5) ""The fact that regular exercise contributes to overall health is beyond dispute.""
Çeviri: ""Düzenli egzersizin genel sağlığa katkıda bulunduğu gerçeği tartışmasızdır."""

Yorumlar