beyond the bounds of something ne demek

 """Beyond the bounds of something"" İngilizce bir deyim olup doğrudan çeviri olarak ""bir şeyin sınırlarının ötesinde"" anlamına gelir. Türkçe'de cümlenin bağlamına göre ""bir şeyin ötesine geçmek"", ""bir şeyin sınırlarını aşmak"" gibi anlamlarla ifade edilebilir. 


Bu deyim genellikle bir eylem veya durumun normal, beklendiği, kabul edilebilir veya yasal sınırların dışına çıktığını belirtmek için kullanılır. Örneğin birinin davranışlarının toplum normlarının kabul edilebilir sınırlarını aştığını belirtmek için ""His behavior was beyond the bounds of decency"" (Davranışları nezaketin kabul edilebilir sınırlarını aştı) şeklinde kullanılabilir. Yasal terminolojide, bir kişi veya grup yasaların belirlediği sınırların ötesine geçerse, bu da ""beyond the bounds of..."" ifadesiyle tarif edilir.


Buna ek olarak ""beyond the bounds of possibility"" (olasılıkların sınırlarını aşan) ya da ""beyond the bounds of reason"" (mantığın sınırlarını aşan) gibi ifadelerle de kullanılabilir. Bu durumda, bir eylem veya durumun inanılmaz, akıl dışı veya olağanüstü olduğunu belirtmek için kullanılır."

"1. ""His behavior was beyond the bounds of acceptable etiquette."" 
Türkçe çevirisi: ""Davranışı, kabul edilebilir etiketin sınırlarının ötesindeydi.""

2. ""She is so creative, her ideas are often beyond the bounds of conventional thinking."" 
Türkçe çevirisi: ""O kadar yaratıcı ki, fikirleri genellikle geleneksel düşüncenin sınırlarının ötesindedir.""

3. ""The director's latest film is beyond the bounds of anything he has done before."" 
Türkçe çevirisi: ""Yönetmenin son filmi, daha önce yaptığı hiçbir şeyin sınırlarının ötesinde.""

4. ""Going there alone is beyond the bounds of reason, it's too dangerous.""
Türkçe çevirisi: ""Oraya tek başına gitmek akıl sınırlarının ötesinde, çok tehlikeli.""

5. ""Your demands are beyond the bounds of what we can offer.""
Türkçe çevirisi: ""Talepleriniz, sunabileceğimiz şeyin sınırlarının ötesinde."""

Yorumlar