beyond the capacity of someone/something ne demek

 """Beyond the capacity of someone/something"" İngilizce bir ifadedir ve Türkçeye ""birinin/bir şeyin kapasitesinin ötesinde"" olarak çevrilebilir.


Bu ifade genellikle bir kişinin veya nesnenin sınırlarını, yeteneklerini veya kapasitesini aşan bir durumu tarif etmek için kullanılır. Öz yeterlilik ya da beceri çerçevesinde belirlenen bir limite işaret eder.


Bu ifadeyle ilgili örnekler:


1. ""The task is beyond the capacity of a single person to complete."" - ""Görev, tek bir kişinin tamamlamasının kapasitesinin ötesindedir."" Bu cümle, bir görevin tek bir kişi tarafından tamamlanamayacak kadar büyük veya karmaşık olduğunu ifade eder.


2. ""The loud music is beyond the capacity of my headphones."" - ""Yüksek sesli müzik, kulaklıklarımın kapasitesinin ötesindedir."" Bu, kulaklıkların belirli bir ses seviyesini kaldıramayacağını belirtir.


""Beyond the capacity of someone/something"" ifadesiyle alakalı bir diğer kullanım, özel yetenek veya becerilere atıfta bulunabilir. Örneğin, eğer birinin matematiksel bir problemi çözme yeteneği yoksa, bu problem o kişinin kapasitesinin ötesinde olabilir.


Genel olarak, ""beyond the capacity of someone/something"" ifadesi bir limitin ya da bir kabiliyetin aşıldığını belirtmek için kullanılır. Kullanılan bağlama göre farklı anlamlara gelebilir."

"1. ""The scientific knowledge required for this project is beyond the capacity of a layman."" 
- Bu projede gereken bilimsel bilgi, bir amatörün kapasitesinin ötesindedir.

2. ""The work pressure seems to be beyond the capacity of the new employees.""
- İş baskısı, yeni çalışanların kapasitesinin ötesinde görünüyor.

3. ""The refugee crisis is beyond the capacity of this small country.""
- Mülteci krizi, bu küçük ülkenin kapasitesinin ötesindedir.

4. ""The heavy load was beyond the capacity of the old truck.""
- Ağır yük, eski kamyonun kapasitesinin ötesindeydi.

5. ""The depth of the topic discussed was beyond the capacity of the young students.""
- Tartışılan konunun derinliği, genç öğrencilerin kapasitesinin ötesindeydi."

Yorumlar