beyond compare idiom ne demek

 """Beyond compare"" idiomu İngilizce'de bir şeyin, kıyaslanabilecek başka bir şey olmaksızın, üstün veya benzersiz olduğunu belirtmek için kullanılır. Türkçeye ‘karşılaştırmayı aşmak’ anlamında çevrilebilir ancak Türkçede tam karşılığı bulunmayan bir deyimdir. İngilizcede genellikle bir kişinin özelliklerini, bir eylemi veya bir durumu övmek amacıyla kullanılır.


Örnek bir cümlede kullanımı şöyle olabilir: ""The beauty of the sunset was beyond compare."" Bu cümleyi Türkçeye, ""Gün batımının güzelliği kıyaslanamazdı"" olarak çevirebiliriz. Burada anlatılmak istenen, gün batımının güzelliğinin, onunla kıyaslanabilecek başka bir güzellik olmadığıdır. 


Başka bir örnek: ""His courage and determination are beyond compare."" Bu cümleyi Türkçeye, ""Cesareti ve kararlılığı eşsizdir"" veya ""Cesareti ve kararlılığına denk gelecek birşey yoktur"" olarak çevirebiliriz. Burada anlatılmak istenen, bu kişinin cesaret ve kararlılığının, onunla kıyaslanabilecek başka bir cesaret ve kararlılık olmadığıdır. Yani o kişinin cesareti ve kararlılığı son derece üstün, benzersiz ve eşsizdir."

"1. ""This hotel's comfort is beyond compare."" 
Bu otelin rahatlığı eşi benzeri olmayan.

2. ""Your cooking is beyond compare, nobody can compete with it."" 
Senin yemek pişirme becerin kıyaslanamaz, kimse onunla yarışamaz.

3. ""The beauty of this scenery is beyond compare.""
Bu manzaranın güzelliği eşi benzeri olmayan.

4. ""His dedication to his work is beyond compare."" 
İşine olan bağlılığı eşi benzeri olmayan.

5. ""His generosity is beyond compare, he is always ready to help others.""
Onun cömertliği eşi benzeri olmayan, her zaman başkalarına yardım etmeye hazır."

Yorumlar