beyond the grave idiom ne demek

 """Beyond the grave"" kelime anlamı olarak ""mezarın ötesinde"" demektir. Ancak bu ifade tamamen harfiyen çevrilmemeli çünkü İngilizcede bir deyim olarak kullanılır ve genellikle ölümün ardından hayatın veya etkilerin devam etme fikrini ifade eder.


- Örneğin, ""Her grandmother's love was felt beyond the grave."" şeklinde bir cümlede, 'beyond the grave' ifadesi kişinin büyük annesinin ölümünden sonra bile sevgisinin hissedildiğini anlatır.


- Veya ""He made a promise that would hold true beyond the grave.” diyen bir kişi, verilen sözün ölümün ötesinde, yani öldükten sonra bile geçerli olacağını belirtir. 


Bu ifade genellikle ölüm sonrası durumlar, etkiler veya öteki dünya fikirlerini anlatırken kullanılır. Ayrıca genelde edebi bir ifade olup, şiirlerde veya edebi dillerde daha yaygın olarak kullanılır. Türkçede tam anlamıyla karşılık gelen bir ifade olmasa da, ""ölümün ötesi"", ""mezarın ötesi"" gibi ifadeler benzer anlamları ifade eder."

"1. ""Even beyond the grave, his influence can still be felt in the industry."" - Mezarının ötesine geçmesine rağmen, etkisi hala sektörde hissediliyor.

2. ""She promised to love him beyond the grave."" - Onu mezarın ötesine kadarki aşkını söz verdi.

3. ""Her voice will echo beyond the grave through her many recorded songs."" - Onun sesi, kaydedilmiş birçok şarkısı aracılığıyla mezarın ötesinde yankılanacak.

4. ""His work on environmental conservation will surely have effects beyond the grave."" - Onun çevre koruması üzerine yaptığı çalışmaların kesinlikle mezarın ötesinde etkileri olacak.

5. ""He left a message in his video will to be sent to his grandchildren beyond the grave."" - Videolu vasiyetinde ölümünden sonra torunlarına gönderilmek üzere bir mesaj bıraktı."

Yorumlar