beyond a joke idiom ne demek

 """Beyond a joke"" anlam olarak Türkçeye ""şaka olmaktan çıkmak"", ""işin ciddiye binmesi"" ya da ""artık şaka bile değil"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir durumun artık kabul edilemez ya da oldukça kötü olduğunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle hoş karşılanmayan, rahatsızlık veren ya da kontrol dışı hale gelen olumsuz durumları betimlemekte kullanılır. 


Örneğin;

'His lateness was beyond a joke.' cümlesi Türkçeye ""Onun geç kalmaları artık şaka olmaktan çıktı."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, kişinin sürekli geç kalmasının artık kabul edilemez bir durum haline geldiği ifade edilmektedir.


Bu deyim ayrıca bir durumun beklendiği ya da kabul edilebilir olduğu dereceden çok daha ciddi ya da kötü olduğunu belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin, 'The problem is beyond a joke now' cümlesini Türkçeye ""Sorun artık işin ciddiye bindiği bir noktaya geldi"" şeklinde çevirebiliriz. Bu ifadeyle, sorunun artık oldukça ciddi bir hal aldığı, yani işlerin kontrolden çıktığı belirtilmektedir."

"1. ""The service in this restaurant has gone beyond a joke. We've been waiting for our food for over an hour.""
""Bu restorandaki hizmet, bir espiriden öteye geçti. Yemeğimizi bir saatten fazla bir süredir bekliyoruz.""

2. ""His constant tardiness is beyond a joke. He needs to learn how to manage his time.""
""Sürekli geç kalma durumu bir espriden daha fazlasıdır. Zamanını nasıl yöneteceğini öğrenmeli.""

3. ""The number of burglaries in our neighborhood has really gone beyond a joke. We need to increase security.""
""Mahallemizdeki hırsızlık sayısı gerçekten bir espriden öteye gitti. Güvenliği artırmamız gerekiyor.""

4. ""This ongoing construction work is beyond a joke, it has been causing so much noise and disruption for weeks.""
""Bu süregelen inşaat çalışması bir espriden öte, haftalardır çok fazla gürültü ve aksaklığa neden oluyor.""

5. ""His persistent forgetfulness is now beyond a joke. We might need to see a specialist.""
""Onun sürekli unutkanlığı şimdi bir espriden öteye geçti. Bir uzmana görünmemiz gerekebilir."""

Yorumlar