beyond me idiom ne demek

 """Beyond me"" bir İngilizce ifadedir ve Türkçeye genellikle ""anlayamamak, aklımın almadığı"" şeklinde çevrilebilir. Çoğunlukla bir durumu, olayı veya başka bir kişinin hareketlerini anlamakta zorluk çektiğinizde kullanılır. İfadenin kelime kelime çevirisi ise ""benden öte"" olabilir ancak bu şekliyle dilimize aktarıldığında ortaya anlamlı bir ifade çıkmaz.


Örnek kullanımları:

- ""How he can afford a new car every year is beyond me."" (""Her yıl nasıl yeni bir araba alabildiği aklımın almadığı bir durum."")

- ""Why she remained friends with him after all he had done was beyond me."" (""Onunla bütün yaptıklarından sonra nasıl arkadaş kalabildiği beni aşıyor."")


Bu örneklerde olduğu gibi, ""beyond me"" ifadesi genellikle şaşkınlık, anlamama veya kabullenememe durumlarında kullanılır."

"Elbette, aşağıda ""beyond me"" idiyomunun kullanıldığı çünkü örnek cümleler bulabilirsiniz:

1. ""Why he's acting like this is beyond me."" - ""Neden böyle davrandığı benim anlayışımın üzerinde.""
2. ""Solving this mathematical problem is beyond me."" - ""Bu matematik problemini çözümlemek benim kapasitemin üzerinde.""
3. ""The complexities of the legal system are beyond me."" - ""Hukuk sistemine ait karmaşıklıklar benim anlayışımın ötesinde.""
4. ""It's beyond me why she decided to quit her job."" - ""Neden işinden ayrılma kararı aldığı benim anlayışımın ötesinde.""
5. ""This coding language is beyond me."" - ""Bu kodlama dili benim anlayışımın dışında.""

""Beyond me"" idiyomu, genellikle anlayamadığımızı, takip edemediğimizi ya da bizi aştığını belirtmek için kullanılır."

Yorumlar