beyond the pale idiom ne demek

 """Beyond the pale"" bir İngiliz idyomudur ve Türkçeye direkt çevrildiğinde ""çitin ötesinde"" anlamına gelir. Ancak bu ifade, birebir çeviri ile tam olarak anlaşılmaz çünkü anlamı mecazidir. İngilizcede ""beyond the pale"" tabiri, kabul edilebilir veya normal olarak kabul edilen sınırlar, standartlar veya kuralların dışına çıkan, yani kabul edilemez veya uygun olmayan bir davranışı, eylemi veya durumu ifade eder.


Örnek kullanım: 

- ""His behavior at the party was beyond the pale."" (Partideki davranışı kabul edilemezdi.)


Bu örnekte, kişinin partideki davranışı sosyal normların, beklenen davranışların veya kabul edilebilir davranışların dışına çıkmış ve bu sebeple kabul edilemez veya uygun görülmemiştir. 


Türkçede bu durumu ifade etmek için genellikle ""ayıp"", ""kabul edilemez"" veya ""uygunsuz"" gibi kelimeler kullanılır. Ancak ""beyond the pale"" ifadesinin tam bir Türkçe karşılığı yoktur çünkü bu bir İngiliz kültürüne özgü bir deyimdir."

"Elbette, ""beyond the pale"" ifadesi genellikle kabul edilebilir veya normal seviyenin dışında bir durumu ifade etmek için kullanılır. İşte örnek cümleler:

1. English: ""Her behaviour at the party was beyond the pale.""
Turkish: ""Partideki davranışı kabul edilebilirin ötesindeydi.""

2. English: ""Your rude comments are beyond the pale.""
Turkish: ""Kaba yorumların kabul edilebilirin çok ötesinde.""

3. English: ""It is beyond the pale to treat anyone with such disrespect.""
Turkish: ""Birine bu kadar saygısızlıkla davranmak kabul edilemez.""

4. English: ""The corruption in the government is beyond the pale.""
Turkish: ""Hükümetteki yolsuzluk kabul edilebilirin ötesinde.""

5. English: ""Their lack of empathy is just beyond the pale.""
Turkish: ""Empati eksiklikleri tamamen kabul edilemez."""

Yorumlar