beyond a reasonable doubt phrase ne demek

 """Beyond a reasonable doubt"" ifadesinin Türkçe karşılığı ""makul şüphenin ötesinde"" dir. 


Bu ifade, özellikle hukuk dilinde geçer ve genellikle suçlamanın ispatı için kullanılır. Eğer bir davada, davanın sonunda hakimin veya jürinin kafasında hiçbir makul şüphe kalmadıysa, bu durum ifade edilir. Yani, bir durum veya olayın kesin bir şekilde belirlenmesi gerektiğinde kullanılır.


Örneğin, birisi bir suçu işlediği iddia ediliyorsa, o kişinin suçlu olduğunu göstermek için genellikle ""makul şüphenin ötesinde"" kanıt gereklidir. Yani, mahkeme ve jürinin, bir kişinin suçlu olup olmadığına karar vermek için, hiçbir makul şüphe bırakmayan bir kanıta ihtiyaçları vardır. Bir kişinin suçu işlediğine dair bir şüphe bırakmayan güçlü, ikna edici kanıtların olması gereklidir.


Bu ifade genellikle hukuk ve yargılama bağlamında kullanılır ve genellikle bir suçun deliller üzerinden ötesinde bir şekilde ve kesin bir biçimde kanıtlanması gerektiğini ifade eder."

"1. ""The jury was instructed that they should only find the defendant guilty if they believe his guilt is proven beyond a reasonable doubt.""
""Jüriye, ancak sanığın suçluluğuna makul bir şüphe götürmez bir biçimde inanırlarsa onu suçlu bulmaları gerektiği söylendi.""

2. ""To secure a conviction, the evidence needs to establish guilt beyond a reasonable doubt.""
""Bir mahkumiyeti garantilemek için, delillerin suçluluğu mantıklı bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlemesi gerekiyor.""

3. ""Despite the compelling argument by the prosecution, it did not establish the defendant's guilt beyond a reasonable doubt.""
""Savcılığın ikna edici argümanlarına rağmen, bu argümanlar sanığın suçluluğunu makul bir şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde kanıtlayamadı.""

4. ""Beyond a reasonable doubt is the highest standard of proof in most court cases.""
""Makul bir şüphenin ötesi, çoğu mahkeme davasında en yüksek kanıt standardıdır.""

5. ""Unless the suspect's involvement can be proven beyond a reasonable doubt, he would have to be released.""
""Şüphelinin dahil oluşu makul bir şüphe ötesinde kanıtlanamazsa, onun serbest bırakılması gerekir."""

Yorumlar