beyond your wildest dreams idiom ne demek

 """Beyond your wildest dreams"" ifadesi Türkçeye ""en çılgın hayallerinin ötesinde"" olarak çevrilebilir. İngilizce'de kullanıldığında, beklenenden veya hayal edilebileceğinden çok daha fazla ve daha iyi olduğunu belirtmek için kullanılır. Genellikle olumlu bir şaşkınlık ya da memnuniyet ifade etmek için kullanılır.


Bu ifade, bir başarı, zenginlik, mutluluk ve ödül anlamına gelebilir ki bu genellikle kişinin en vahşi hayalini aşar. Örneğin ""O, kazandığı parayla en çılgın hayallerinin ötesine geçti"" cümlesi bir kişinin beklenenden daha fazla para kazandığını ve bu durumun kişinin hayal edebileceği ya da bekleyeceği bir şeyden çok daha fazla olduğunu ifade eder. 


Benzer şekilde ""Bu tatil, en çılgın hayallerimin ötesindeydi"" cümlesi, tatilin bir kişinin hayal edebileceğinden ya da bekleyeceğinden çok daha iyi olduğunu ifade eder. Bu durumda, ""beyond your wildest dreams"" hedefin ya da beklentini aştığı bir durumda kullanılıyor olabilir. 


Genellikle pozitif anlamlarda kullanılır ve eşsiz, beklenmeyen veya hayret verici bir başarıyı, deneyimi veya durumu tanımlar."

"1. ""The success of their business was beyond their wildest dreams."" 
Çeviri: ""İşlerinin başarısı, en uçuk hayallerinden bile fazlaydı.""

2. ""She had always hoped to be an actress but the reality was beyond her wildest dreams.""
Çeviri: ""Her zaman bir aktris olmayı ummuştu ama gerçek en uçuk hayallerinden bile fazlaydı.""

3. ""Winning the lottery was beyond his wildest dreams.""
Çeviri: ""Piyango kazanmak, onun en uçuk hayallerinden bile öteydi.""

4. ""He found a life beyond his wildest dreams in the countryside.""
Çeviri: ""Kırsalda, en uçuk hayallerinden daha ötesinde bir hayat buldu.""

5. ""The trip was an adventure beyond our wildest dreams.""
Çeviri: ""Gezi, en uçuk rüyalarımızdan bile daha heyecan verici bir maceraydı."""

Yorumlar