bezoar ne demek

 """Bezoar"" kelimesi Türkçede ""Bezoar Taşı"" veya ""Agda Taşı"" olarak çevrilebilir. Bu kelime, genelde bir hayvanın midesinde veya bağırsaklarında bulunan ve genellikle bitkisel veya kılların yoğunlaşması sonucu oluşan sert, taş benzeri bir oluşumu ifade eder.


""Bezoar taşı"" kullanımı genellikle tıbbi veya veterinerlik alanında görülür. Özellikle ruminant hayvanların yuttuğu ve sindiremediği çeşitli materyaller (genellikle lifli bitkisel materyal) içinde oluşabilir. Bezoar taşları büyüklükleri, şekilleri ve katılaşma yüzeylerine bağlı olarak çeşitli tiplere ayrılır (fitobezoar, trikhobezoar, farmakobezoar vb.). 


Bezoar taşları hayvanların bağırsak fonksiyonlarını engelleyebilir ve hatta tıkayabilir. Bazen, bu taşların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. İnsanlarda da daha nadir olmak üzere bezoar taşları oluşabilir, genellikle yeterli çiğneme yapmamak ve/veya yeterli sindirim enzimlerinin bulunmaması sonucu oluşur. İnsanlarda bezoar taşları genellikle mide ağrısı, mide ekşimesi, iştahsızlık veya kilo kaybına neden olabilir."

"1. ""I was shocked to find a bezoar in the stomach of the cow."" 
Çeviri: ""İneğin midesinde bir bezoar bulduğumda şaşırdım.""

2. ""In ancient times, people believed that a bezoar could cure various diseases.""
Çeviri: ""Eski zamanlarda, insanlar bir bezoarın çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğine inanırdı.""

3. ""A bezoar is a mass found trapped in the gastrointestinal system.""
Çeviri: ""Bezoar, sindirim sisteminde sıkışıp kalmış bir kitledir.""

4. ""Some types of bezoar can be disintegrated with specific types of medication.""
Çeviri: ""Bezoarın bazı türleri, belirli türdeki ilaçlarla parçalanabilir.""

5. ""If the bezoar cannot be removed by medication, it may require surgical removal.""
Çeviri: ""Bezoar ilaçla çıkarılamazsa, cerrahi müdahale gerekebilir."""

Yorumlar