bezzie ne demek

 """Bezzie"" kelimesi İngiliz argosunda en iyi dost veya en iyi arkadaş anlamına gelir. Geleneksel İngilizce'de bu kelimeye denk gelen ""best friend"" ifadesinden daha çok gençler arasında kullanılır ve daha samimi, daha rahat bir anlam taşır. Aynı zamanda, ""bezzie"" kelimesi genellikle ""BFF"" (Best Friends Forever - Her Zaman En İyi Arkadaşlar) ifadesinin daha güncel bir versiyonu olarak da kabul edilir.


Ayrıntılı bir kullanım örneği:

""John has always been my bezzie, we've known each other since kindergarten."" 

(John her zaman benim bezzie'm (en iyi arkadaşım) olmuştur, çünkü anaokulundan beri birbirimizi tanırız.)


""Bezzie"" kelimesini Türkçe'ye çevirirken, ""en iyi dost"" veya ""kanka"" ifadelerini kullanabiliriz. Bu tam bir eşdeğer olmasa da, anlamı büyük ölçüde yansıtır."

"""Bezzie"" İngiliz argosunda ""en iyi arkadaş"" anlamına gelir. İşte birkaç örnek cümle ve çevirileri:

1. ""My bezzie and I are going to the movies tonight."" - ""Ben ve bezzie'm bu gece sinemaya gidiyoruz.""
2. ""She's more than a friend, she's my bezzie."" - ""O sadece bir arkadaş değil, o benim bezzie'm.""
3. ""I can always count on my bezzie to cheer me up."" - ""Bezzie'min beni neşelendireceğine daima güvenirim.""
4. ""My bezzie shares all my interests and hobbies."" - ""Bezzie'm tüm ilgi alanlarımı ve hobilerimi paylaşıyor.""
5. ""Even if we argue, at the end of the day, she's still my bezzie."" - ""Tartışsak bile, günün sonunda o hala benim bezzie'm."""

Yorumlar