BFOQ ne demek

 """BFOQ"" İngilizcede ""Bona Fide Occupational Qualification"" kelime grubunun kısaltmasıdır. Türkçeye doğrudan çevirirsek ""Sahih Mesleki Nitelik"" anlamına gelir. Ancak bu terimin daha yaygın kullanımı, bir işte gerekli olan ve adayların bu işi yapmak için taşıması zorunlu olan mesleki özellikleri belirtmek için kullanılır.


BFOQ'nun detaylı bir açıklamasını yapmak gerekirse; istihdam eşitliği yasalarına genel olarak bir eşitlik prensibi uygulasa da, bazı durumlarda, işverenlerin belirli bir iş pozisyonu için belirli bir cinsiyet, yaş, din veya milli orijini gerektiren adayları seçmelerine izin verir. Bu, yalnızca söz konusu özelliklerin işin doğası gereği zorunlu olması durumunda kabul edilebilir ve bu durum BFOQ olarak adlandırılır.


Örnek olarak, bir havayolu şirketi, bir uçuş görevlisi olarak çalışmak için belirli bir yaş ve fiziksel sağlık durumunu gerektirebilir. Bu, havayolu şirketinin, uçağın güvenli işleyişi ve yolcuların güvende olması için gerekli olan bir BFOQ'yu uyguladığı anlamına gelir. 


Ancak unutulmamalıdır ki, BFOQ'nun kullanılabilmesi için dahil edilen özelliklerin işin gereklilikleri ile doğrudan ilişkili olması şarttır. Yani bu bir tür ayrımcılığa haklı bir sebep oluşturabilmesi için iş gerekliliklerinin zorunlu hale getirdiği durumlarda kullanılabilir bir terimdir."

"""BFOQ"" şeklinde bir kelime olmadığına hassasiyet göstermem gerekiyor. Ancak ""BFOQ"" genellikle İngilizce iş hukukunda kullanılan bir kavramdır ve ""Bona Fide Occupational Qualification"" anlamına gelir ki, bu da işe uygun dürüst nitelik anlamına gelir. İşte PBOQ ile ilgili birkaç cümle ve çevirileri:

1. ""The airline decided that being female was a BFOQ for the job of flight attendant."" 
Çevirisi: ""Havayolu şirketi, hosteslik işi için kadın olmanın bir BFOQ olduğuna karar verdi.""

2. ""They believed that having a certain age is not a BFOQ for the teaching profession."" 
Çevirisi: ""Belirli bir yaşa sahip olmanın, öğretmenlik mesleği için bir BFOQ olmadığına inanıyorlar.""

3. ""When hiring firefighters, physical fitness can be considered a BFOQ.""
Çevirisi: ""İtfaiyecileri işe alırken, fiziksel kondisyonun bir BFOQ olarak kabul edilebileceği düşünülür.""

4. ""The job advertisement specified that having a commercial driver's license was a BFOQ.""
Çevirisi: ""İş ilanı, ticari sürücü lisansına sahip olmanın bir BFOQ olduğunu belirtti.""

5. ""The court had to determine whether being a native speaker was a BFOQ for the language instructor job."" 
Çevirisi: ""Mahkeme, ana dil olarak konuşabilmenin dil öğretmeni işi için bir BFOQ olup olmadığını belirlemek zorundaydı."""

Yorumlar