bi-curious ne demek

 "Bi-curious" İngilizce bir terim olup Türkçeye tam olarak "biseksüel meraklı" ya da "cinsiyetlerle ilgili keşif peşinde olan kimse" olarak çevrilebilir. Ancak genelde Türkçe konuşulan ortamlarda da aynı ismiyle "bi-curious" olarak anılır. Detaylı bir açıklama yapmak gerekirse, bu terim genellikle kendi heteroseksüel (karşı cinsten kişilere cinsel çekim hissetme) ya da homoseksüel (aynı cinsten kişilere cinsel çekim hissetme) kimliğinden emin olmayıp, kendi cinsel yönelimlerini keşfetme sürecinde olan kişileri tarif etmek için kullanılır. 'Bi-curious' terimi, bir kişinin cinsiyetlere bakış açısının tamamen heteroseksüel ya da homoseksüel olmadığını, cinsel kimliğin ya da cinsel yönelimin kesin çizgilerle belirlenmiş olmaktan ziyade bir spektrumda yer aldığını kabul eder ve bu spektrumda yer değişikliği ya da keşif yapma olasılığını da içerir. Bu terim, genellikle kişinin hem kendi cinsiyetine hem de diğer cinsiyete karşı cinsel bir ilgi ya da merak hissetmesi durumunda kullanılır. Ancak yine de bu terimin cinsel yönelimle ilgili olduğunu aklınızda bulundurmalısınız, çünkü bu cinsel davranışlar ve eylemlerden daha çok içsel cinsel hisler ve ilgilere odaklanır.

"Sure, here are your examples:

1. Sentence: ""John mentioned that he was bi-curious, which made his friends surprised.""
Çeviri: ""John, bi-curious olduğunu söyledi, bu da arkadaşlarını şaşırttı.""

2. Sentence: ""There is no shame in being bi-curious; it is part of understanding one's own sexuality.""
Çeviri: ""Bi-curious olmakta hiçbir yanlışlık yok; bu kişinin kendi cinselliğini anlamasının bir parçasıdır.""

3. Sentence: ""Being bi-curious, Sue decided to go out on a date with a girl for the first time.""
Çeviri: ""Bi-curious olan Sue, ilk kez bir kızla çıkmaya karar verdi.""

4. Sentence: ""Bi-curious people might not be sure whether they are attracted to the same sex or not.""
Çeviri: ""Bi-curious olan insanlar, aynı cinsiyete çekip çekmediklerinden emin olmayabilirler.""

5. Sentence: ""She identified herself as bi-curious, which means she was open to explore relationships with both genders.""
Çeviri: ""Kendisini bi-curious olarak tanımladı, bu da onun her iki cinsiyetle ilişkileri keşfetmeye açık olduğu anlamına geliyor.""

Please note that ""bi-curious"" refers to a person who is curious about or open to exploring their potential attraction to people of both their own and the opposite sex."

Yorumlar