bi-yearly ne demek

 """Bi-yearly"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""iki yılda bir"" ya da ""yılda iki kez"" olarak çevrilebilir. Bu kelimenin kullanımı üzerinde İngilizce konuşanlar arasında bazen karmaşa olabilir çünkü hem ""yılda iki kez"" hem de ""iki yılda bir"" anlamlarına gelebilir. 


1) Yılda iki kez: Örneğin, bir derginin bi-yearly (veya semi-annual) yayınlanması, derginin yılda iki kez çıktığı anlamına gelir. Yani, bir kere Ocak'ta ve bir kere Temmuz'da gibi.


2) İki yılda bir: Örneğin, bir seçimin bi-yearly (veya biennial) yapılması, seçimin her iki yılda bir gerçekleştiği anlamına gelir. Yani, bir seçim 2020'de yapıldıysa bir sonraki seçim 2022'de olacaktır. 


Bu nedenle, ""bi-yearly"" kelimesinin kullanıldığı bağlama dikkat ederek doğru Türkçe karşılığını tespit etmek önemlidir."

"1) ""The bi-yearly meeting will take place in June and December.""
(""Bi-yıllık toplantı Haziran ve Aralık aylarında gerçekleşecek."")

2) ""We receive a bi-yearly report from the accounting department.""
(""Muhasebe departmanından bi-yıllık bir rapor alıyoruz."")

3) ""The bi-yearly health check-ups are essential for the elderly.""
(""Yaşlılar için bi-yıllık sağlık kontrolü esastır."")

4) ""Our family plans a bi-yearly vacation to unwind.""
(""Ailemiz, rahatlamak için bi-yıllık bir tatil planlıyor."")

5) ""The scientist presents his experimental findings on a bi-yearly basis.""
(""Bilim insanı, deneysel bulgularını bi-yıllık olarak sunar."")"

Yorumlar