biannual ne demek

 """Biannual"" İngilizce bir kelime olup, Türkçeye ""yılda iki kez"" veya ""iki yıllık"" olarak çevrilebilir. Ancak bu çevirinin tartışmalı olduğunu belirtmek gerekir zira ""biannual"" kelimesinin anlamı İngilizce konuşulan yerlere göre değişebilir.


Kelimenin tam anlamı için, İngilizce kökenlerine bakmak gerekiyor. ""Biannual"" kelimesi, Latince kökenli ""bi-"" ön eki ve ""annual"" yani ""yıllık"" kelimesinin birleşmesiyle oluşur. ""Bi-"" ön eki genellikle ""iki kere"" veya ""iki"" anlamına gelir, ""annual"" ise ""yılda bir"" anlamına gelir. Dolayısıyla ""biannual"", sözcüğün kökenine bağlı olarak ya ""yılda iki kez"" ya da ""iki yıl boyunca birer kez"" anlamına gelebilir.


Özellikle Amerika'da ""biannual"" genellikle ""yılda iki kez"" anlamında kullanılır. Örneğin; ""biannual conference"" ifadesi ""yılda iki kez düzenlenen konferans"" anlamına gelir. 


Ancak Birleşik Krallık'ta ""biannual"" kelimesi ""her iki yılda bir"" şeklinde anlaşılabilir. Yani Birleşik Krallık'ta ""biannual meeting"" ifadesi, ""her iki yılda bir gerçekleşen toplantı"" anlamına gelebilir. 


Bu çeviri kafa karışıklığını gidermek için, ""semiannual"" kelimesi ""yılda iki kez"" anlamında ve ""biennial"" kelimesi ""her iki yılda bir"" anlamında kullanılır. Çünkü gerçekten de bu iki ön ek Latince'de sıklıkla bu şekilde kullanılır ve bu kullanım İngilizceye de yansımıştır.


Özetle; ""biannual"" kelimesi hem ""yılda iki kez"" hem de ""her iki yılda bir"" anlamında kullanabilir, fakat genellikle ""yılda iki kez"" anlamında kullanılır. İngiltere'de ise yumuşatılmış bir ifadeyle ""her iki yılda bir"" anlamında kullanılabilir. Ancak hedef kitlenin veya konuşulan dil bölgesinin kullanımına bağlı olarak anlamı değişebilir. Bu durumda, kesin anlam ve kullanımı belirtmek için ""semiannual"" veya ""biennial"" kelimeleri tercih edilebilir."

"1. The biannual conference is taking place in December this year.
(Bu yıl, iki yılda bir düzenlenen konferans Aralık ayında gerçekleşiyor.)

2. We need to prepare the financial report for the biannual audit.
(İki yılda bir yapılan denetim için mali raporu hazırlamamız gerekiyor.)

3. This journal publishes biannual issues in June and December.
(Bu dergi, Haziran ve Aralık aylarında iki yılda bir sayı yayınlıyor.)

4. The company holds a biannual meeting to discuss strategy and performance.
(Şirket, strateji ve performansı tartışmak için iki yılda bir toplantı düzenliyor.)

5. Our club organizes a biannual charity event to support various social causes.
(Kulübümüz, çeşitli sosyal nedenleri desteklemek için iki yılda bir hayırseverlik etkinliği düzenliyor.)"

Yorumlar