biaxial ne demek

 """Biaxial"" kelimesi İngilizce bir terim olup, Türkçeye ""çift eksenli"" ya da ""iki eksenli"" olarak çevrilebilir. 


Bu kelimenin başlıca kullanımı fizik ve mühendislik alanlarıdır. Bir cismin, özellikle bir malzemenin, iki farklı eksen etrafında özellikler gösterdiği durumlarda ""biaxial"" terimi kullanılır. 


Örneğin, maddelerin özelliklerini (örneğin gerilme ya da deformasyon) iki farklı eksende aynı anda inceleyen deneylere ""biaxial test"" denir. 


Optikte, ""biaxial"" terimi, iki farklı optik ekseninin varlığını belirtir. ""Biaxial"" kristaller, bu iki eksen etrafında farklı kırılma indislerine sahip olabilirler.


Sonuç olarak ""biaxial"" kelimesinin kullanımı büyük ölçüde bağlamına ve alanına bağlıdır, ancak genel anlamı her durumda ""iki eksenli"" ya da ""çift eksenli""dir."

"1) ""The biaxial stress applied to the structure caused significant deformations.""

""Yapıya uygulanan çift eksenli (biaxial) stres, önemli deformasyonlara neden oldu.""

2) ""Biaxial stretching increases the strength and clarity of the plastic film.""

""Çift eksenli (biaxial) germe, plastik filmin dayanıklılığını ve berraklığını artırır.""

3) ""In the textile industry, biaxial fabrics are commonly used.""

""Tekstil sektöründe, çift eksenli (biaxial) kumaşlar yaygın olarak kullanılır.""

4) ""The machine was designed for biaxial loading to simulate real-world scenarios.""

""Makine, gerçek dünya senaryolarını taklit etmek için çift eksenli (biaxial) yükleme için tasarlanmıştır.""

5) ""This biaxial test provides essential data for the research.""

""Bu çift eksenli (biaxial) test, araştırma için çok önemli veriler sağlar."""

Yorumlar