Bible-basher ne demek

 """Bible-basher"" kelimesi İngilizcede iki farklı anlama gelebilir. Türkçeye doğrudan bir çevirisi yoktur ve anlamı bağlamına bağlı olarak değişir. 


1. Birinci anlamı sürekli olarak dini inançlarını başkalarına kabul ettirmeye çalışan ve bu konuda ısrarcı olan kişi anlamına gelir. Genellikle bu ifade, bir kişinin dini konuları diğer insanlar üzerinde çok baskı yaparak tartıştığında kullanılır. Türkçede buna yakın ""dini baskı yapan kişi"" veya ""inançlarını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışan kişi"" şeklinde anlam ifade edilebilir.


2. İkinci anlamı ise, genellikle İngiliz argosunda, Hristiyanlık ve Kutsal Kitap'ın (Bible) ağır bir eleştirmeni için kullanılır. Kişi genellikle bu inanç sistemini veya Kutsal Kitap'ı sürekli eleştirir, çoğunlukla saygısızca ve aşırı derecede. Türkçede buna en yakın tabir ""Biblia eleştirmeni"" veya ""Kutsal Kitap'ı sertçe eleştiren kişi"" olarak ifade edilebilir.


Bu kelime genellikle argo ya da hafif bir hakaret olarak kullanılır ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir."

"1. ""Our neighbor is a self-confessed bible-basher and often has early morning prayer sessions."" - ""Komşumuz, kendisiyle ilgili anları paylaşmayı seven bir İncil savunucusudur ve genellikle erken sabah dua oturumlarına sahiptir.""
2. ""I have never been one to be a Bible-basher, but some of the teachings do resonate with me."" - ""Ben asla bir İncil savunucusu olmadım, ama bazı öğretiler benimle yankılanıyor.""
3. ""She's a bit of a Bible-basher, she attends church every Sunday without fail."" - ""O biraz bir İncil savunucusu, her Pazar hatalı olmadan kiliseye gider.""
4. ""They frequently criticize him for being a Bible-basher."" - ""Onu sık sık bir İncil savunucusu olmakla eleştirirler.""
5. ""Despite being a Bible-basher in his youth, he later became an atheist."" - ""Gençliğinde bir İncil savunucusu olmasına rağmen, daha sonra bir ateist oldu.""

""Bible-basher"" terimi genellikle bir kişinin dinini veya inançlarını başkalarına dayatan veya dinini yoğun bir şekilde uygulayan bir kişiye işaret eder. Ayrıca, sıklıkla, İncil'in anlayışını ve yorumunu ""yok etmek"" için eleştirel ve titiz bir yaklaşım sergileyen bir kişiyi de ifade edebilir."

Yorumlar