Bible-thumping ne demek

 """Bible-thumping"" kelimesinin Türkçesi doğrudan bir karşılığı bulunmayan özgül bir ifadedir. Ancak genel olarak ""Kitabımukaddes sallayan"" veya ""kutsal kitap savunucusu"" şeklinde çevrilebilir. 


Bible-thumping, genellikle aşırı dini bir nitelik taşıyan kişileri ifade eder, özellikle Hristiyanlık bağlamında kullanılır. Dini inançlarını ve değerlerini diğerlerine baskı yaparak yaymaya çalışan, çok dindar ve tutucu kişiler için kullanılır. İfade genellikle olumsuz bir anlam içerir. Bir kişiye ""Bible thumper"" denildiğinde, bu kişinin dini inançlarının gereğinden fazla ivme yapıp başkalarına bu inançları dayattığı anlaşılır. 


Örneğin; ""He is consistently preaching and judging others in the community; he's quite the Bible-thumper."" Türkçeye çevrildiğinde ise; ""O, sürekli olarak topluluktaki diğer insanları vaaz ediyor ve yargılıyor; o epey bir kutsal kitap savunucusu."" şeklinde olacaktır. Bu örnekte kişi, dini inançlarını agresif bir şekilde yayma eğilimindedir, bu yüzden ""Bible-thumper"" olarak adlandırılıyor."

"Tabii ki, işte ""Bible-thumping"" ifadesiyle oluşturulmuş beş örnek İngilizce cümle ve Türkçe çevirileri:

1. ""My neighbor is such a bible-thumping enthusiast; he goes to church every day.""
""Komşum büyük bir İncil-sallayan hayran; her gün kiliseye gider.""

2. ""She was known in our community as the bible-thumping woman who would always preach about morality.""
""O, topluluğumuzda ahlak hakkında her zaman vaaz veren İncil-sallayan bir kadın olarak bilinirdi.""

3. ""John’s uncle is a bible-thumping evangelist; he travels throughout the country to spread the Gospel.""
""John'un amcası İncil'i sallayarak vaaz veren bir evangelist; ülke çapında İncil'in sözünü yaymak için seyahat eder.""

4. ""Some people might find his bible-thumping speeches off-putting.""
""Bazı insanlar, onun İncil-sallayan konuşmalarını itici bulabilirler.""

5. ""Despite his bible-thumping attitude, he lived a life full of contradictions.""
""İncil-sallayan tutumuna rağmen, dolu dolu bir çelişkiler hayatı yaşadı.""

Not: ""Bible-thumping"" kelimesi argo bir terim olup, genellikle olumsuz bir anlam taşır. Aşırı dindar ve dini inançlarını başkalarına dayatan kişilere işaret eder."

Yorumlar