biblical ne demek

 """Biblical"" kelimesi İngilizce'den Türkçe'ye ""İncil'le ilgili"" veya ""kutsal kitapla ilgili"" olarak çevrilebilir.


Birkaç farklı kullanımı vardır:


1) Bir şeyin ya da bir durumun İncil'de anlatılanlara benzer veya onlarla ilgili olduğunu ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, ""Biblical miracles"" Türkçede ""İncil'deki mucizeler"" anlamına gelir.


2) Aşırı büyük veya çok etkileyici olan bir şeyi ifade etmek için de kullanılabilir. Bu kullanım genellikle İngilizce konuşulan ülkelerde yaygındır. Bu bağlamda, ""biblical proportions"" deyimi sıklıkla kullanılır ve Türkçe'ye ""kitapsı ölçüler"" olarak çevrilebilir. Örneğin, ""A flood of biblical proportions"" deyimi, ""kitapsı ölçülerde bir sel"" anlamına gelir.


3) Literatürde, bir yazarın metninde İncil'den alıntılar yapması veya İncil'deki hikayeleri, karakterleri veya temaları referans alması durumunda metin ""Biblical"" olarak nitelendirilebilir. Örneğin, ""This novel has biblical references."" cümlesi Türkçe'ye ""Bu romanda İncil referansları var."" olarak çevrilebilir.


4) Bir kişi veya fikir, düşünce tarzı bir Hristiyan'ın İncil'i yorumlama biçimine benziyorsa ""biblical"" şeklinde ifade edilebilir. Örneğin, ""His views are quite biblical."" cümlesi Türkçe'ye ""Görüşleri oldukça İncil'le bağdaşan."" şeklinde çevrilebilir. Bu durumda, söz konusu kişi veya düşüncenin Hristiyanlıkla ve İncil'in öğretileriyle uyumlu olduğu ifade edilir."

"1. ""This church's architectural style is biblical in nature.""
- ""Bu kilisenin mimari tarzı, doğası gereği Kutsal Kitap'a dayalıdır.""

2. ""The biblical story of Noah's Ark is well known.""
- ""Nuh’un Gemisi hikayesi Kutsal Kitap'ta geniş çapta bilinir.""

3. ""Her knowledge of biblical history is impressive.""
- ""Onun İncil tarihi hakkındaki bilgisi etkileyici.""

4. ""The biblical references in his book are very accurate.""
- ""Kitabındaki kutsal kitap referansları çok doğru.""

5. ""She gave a biblical interpretation of the events.""
- ""Olayların kutsal kitaba dayanan bir yorumunu yaptı."""

Yorumlar