biblically ne demek

 """Biblically"" kelimesi İngilizce, Türkçeye ""kitabi olarak"" veya ""kutsal kitaba uygun bir şekilde"" olarak çevrilebilir.


Kelimenin detaylı anlamı ve kullanımı şu şekildedir:


1) ""Biblically"" kelimesi genellikle İncil'e veya genel anlamda herhangi bir kutsal kitaba (örneğin Kuran, Tora) atıfta bulunmak için kullanılır. Yani kitaplarda belirtilen kural, kanun, hikaye veya öğretilere uygun şekilde davranış şeklini ifade eder. Mesela ""biblically speaking"" (İncil'e göre) bir konuşmada İncil'den bir alıntı veya kavrama atıfta bulunmak için kullanılır.


Örneğin: ""Biblically speaking, we are all God's children."" (Kitabi olarak konuşursak, hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız.)


2) ""Biblically"" kelimesi bir sıfat olarak da kullanılabilir. Bu durumda genellikle bir kişi veya durumun İncil'deki prensiplere, değerlere veya yasalara uygulandığı anlamına gelir. 


Örneğin: ""He lives his life biblically."" (Hayatını kitabi olarak yaşar.)


Not: Ancak, ""Biblically"" kelimesi Türkçe'de spesifik bir karşılık olmadığı için kullanımı genellikle İncil veya Kutsal Kitap kavramları ile açıklanır. Direkt bir çeviri genellikle anlamı tam olarak karşılamaz. Bu yüzden çeviri bağlama uygun şekilde yapılmalıdır."

"1. ""She interprets everything biblically."" 
""O her şeyi İncil'e göre yorumlar."" 

2. ""The preacher incorporated biblically inspired lessons into his sermon."" 
""Vaiz, vaazına İncil'den esinlenmiş dersler kattı.""

3. ""Biblically, we are encouraged to help those in need.""
""İncil'de, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye teşvik ediliriz.""

4. ""The book ends with a biblically based discussion on the topic."" 
""Kitap, konu hakkında İncil temelli bir tartışmayla sona eriyor.""

5. ""The design of the church was biblically inspired.""
""Kilisenin tasarımı İncil'den ilham almış."""

Yorumlar