bibliographic ne demek

 """Bibliographic"" kelimesi İngilizce olup Türkçe'ye ""bibliyografik"" olarak çevrilebilir. Genellikle kütüphanecilik ve bilim araştırmalarıyla ilişkili bir terim olup yayınlar hakkında bilgilere referans verir.


Bibliyografik bilgiler, bir yayının yazarı, başlığı, yayın tarihi ve yayıncısı gibi detayları içerir. Ayrıca kitapların sınıflandırılması, düzenlenmesi ve aranması da bibliyografik bilgilerle mümkün olur. 


""Bibliyografik"" ayrıca; bibliyografya yani kitap tanıtma bilimi ile ilgili bilgileri tanımlamak için de kullanılır. Bunlar kitaplar, dergiler, makaleler ve diğer yayınlar gibi çeşitli malzemeleri içerir. 


Örneğin ""bibliyografik bilgi"" bir kitabın adı, yazarı, yayını ve yayın tarihi gibi detayları ifade eder. Ya da ""bibliyografik kaynaklar"" bir araştırmada kullanılan ve referans gösterilen yayınları ifade eder. ""Bibliyografik kontrol"", yayınlanan materyallerin izini sürme ve organize etme işlemine denir."

"1. ""I am preparing a bibliographic record for each book in the library."" 
- ""Kütüphanedeki her kitap için bibliyografik bir kayıt hazırlıyorum.""

2. ""Our professor asked us to create a bibliographic reference for our research paper.""
- ""Profesörümüz, araştırma makalemiz için bibliyografik bir referans oluşturmamızı istedi.""

3. ""The bibliographic details of the journals must be accurately recorded.""
- ""Dergilerin bibliyografik ayrıntıları doğru bir şekilde kaydedilmeli.""

4. ""I'm using a special bibliographic software to manage my citations."" 
- ""Alıntılarımı yönetmek için özel bir bibliyografik yazılım kullanıyorum."" 

5. ""The bibliographic index makes it easier to locate the materials you need."" 
- ""Bibliyografik indeks, ihtiyaç duyduğunuz materyalleri bulmayı kolaylaştırır."""

Yorumlar