bicameral legislature ne demek

 """Bicameral legislature"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""İki meclisli yasama organı"" olarak çevrilebilir.


""Bicameral legislature"", bir yasama organının iki ayrı meclisten oluştuğu anlamına gelir. Bu tür bir sistemde, bir kanunun tamamen geçerli olabilmesi için genellikle her iki meclisin de onayı gereklidir. Bu prensip, bir güçler ayrılığı formu olarak demokratik bir kontrol sağlar ve bir meclisin kararının diğer tarafından denetlenmesini sağlar.


Bu terim, genellikle federal ülkelerde ya da büyük ve çeşitli popülasyonları olan ülkelerde kullanılır. Örneğin, Türkiye'deki TBMM (Türkiye Büyük Milllet Meclisi) tek meclisli bir yasama organı iken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kongre (The United States Congress) iki meclisli bir yasama organıdır (Temsilciler Meclisi ve Senato).


Bu yapı, potansiyel olarak hızlı ve düşüncesiz kanun yapımının önüne geçmek için tasarlanmış olup, her iki meclis arasındaki farklı manda ve yetenekler sayesinde hükümetin geniş bir çapta tartışılması ve incelenmesi mümkün hale gelir. Her iki kanadın bir kanunu onaylaması gerektiği için bu sistem, yasama sürecini daha dikkatli ve dengeli bir şekilde düzenler."

"1) ""In a bicameral legislature, the power is split between two separate chambers."" 
""Bicameral legislaturde güç, iki ayrı meclis arasında paylaştırılır.""

2) ""The United States Congress is an example of a bicameral legislature, with the House of Representatives and the Senate.""
""Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Temsilciler Meclisi ve Senato ile birlikte bir bicameral legislatur örneğidir.""

3) ""Bicameral legislatures are common in federal systems where one house represents the national government and the other represents regional governments.""
""Bir evin ulusal hükümeti ve diğerinin bölgesel hükümetleri temsil ettiği federal sistemlerde bicameral legislatur yaygındır.""

4) ""A major benefit of a bicameral legislature is that it allows for checks and balances.""
""Bicameral bir legislaturun önemli bir faydası, denetim ve dengelere izin vermesidir.""

5) ""In a bicameral legislature, a bill must pass both houses to become law.""
""Bicameral bir legislaturde, bir tasarının yasa olması için her iki evden geçmesi gerekir."""

Yorumlar