bicentenary ne demek

 """Bicentenary"" kelimesinin Türkçesi ""iki yüzüncü yıl"", ""iki yüzüncü yıldönümü"" ya da ""iki yüzyıl"" olarak çevrilebilir. 


Kullanımı detaylarına bakacak olursak:


1. Anımsanması ya da kutlanması gereken önemli bir olayın veya bir kurumun iki yüzyıl önce gerçekleşmiş ya da kurulmuş olmasında kullanılır. Örneğin: Bu yıl, üniversitenin ""bicentenary"" yılıdır. (Bu yıl, üniversitenin iki yüzüncü yıldönümüdür.)


2. Dikkat edilirse 'bi' ön eki, Latince'de ""iki"" anlamına gelir, 'centenary' ise 'centum' Latince bir kelime olan ve ""yüz"" anlamına gelen bir kelimenin üzerine '-ary' (ilgili olan) ekinin eklenmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Yani bicentenary kelimesi aslında ""iki yüz yıl"" anlamına gelmektedir.


3. Her ne kadar genellikle bir yıldönümünü kutlamak için kullanılsa da, bicentenary kelimesi soyut bir zamansal dönemi tanımlamak için de kullanılabilir. Örneğin: Biz onun yaşamının ""bicentenary"" dönemine bakıyoruz. (Biz onun yaşamının iki yüz yıllık dönemine bakıyoruz.)Bu şekilde, bicentenary kelimesinin genel anlamı ve kullanımının genellikle özel veya genel bir yıldönümünü tanımlamak ya da belirli bir süre zarfını ifade etmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Bicentenary kelimesi yaygın olarak İngilizcedeki resmi ve akademik ifadelerde bulunur."

"1. In 2026, we will celebrate our company's bicentenary with a huge event.
(2026'da, firmamızın iki yüzüncü yıldönümünü büyük bir etkinlikle kutlayacağız.)

2. The town launched a series of events for its bicentenary anniversary.
(Kasaba, iki yüzüncü yıl dönümü için bir dizi etkinlik başlattı.)

3. Thousands of people attended the bicentenary of the historic battle.
(Binlerce kişi, tarihi savaşın iki yüzüncü yıl dönümüne katıldı.)

4. The museum will display a special exhibition in honour of its bicentenary.
(Müze, iki yüzüncü yıl dönümü anısına özel bir sergi düzenleyecek.)

5. The church has planned a grand celebration for its bicentenary next year.
(Kilise, bir sonraki sene kutlayacağı iki yüzüncü yıl dönümü için büyük bir kutlama planladı.)"

Yorumlar